Derleyen

Ferda Balancar

Diller

Türkçe, İngilizce

2. baskı - Kasım 2014
201 Sayfa

Türkiye’de, Ermenistan’da ve Diaspora’da yaşayan Diyarbakırlı Ermenilerin izlerini süren bu çalışma kapsamında, 22’si İstanbul’da, 16’sı Diyarbakır’da, dokuzu New York’ta, yedisi Montreal’de, dördü Toronto’da, dördü Los Angeles’ta, dördü Yerevan’da, üçü de New Jersey’de olmak üzere toplam 81 kişiyle görüşüldü.
Görüşülen kişilerin 41’i kadın, 40’ı erkekti. Bunlar arasında Ermeni kimliğiyle yaşayanlar da var, Müslümanlaştıktan sonra Ermeni kimliğine dönen ya da dönmeye çalışanlar veya kendini hem Müslüman hem Ermeni olarak tanımlayanlar da...
Bu çalışma, Diyarbakır’daki Ermenilerin kültürel varlığını yeniden tasavvur etme, bir tür kurma girişimidir. Kentin, 1980’li yıllara kadar kullanılan ancak daha sonra cemaatsizlik nedeniyle hızla harabe halini alan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin, yakın tarihte, Diyarbakır Belediyesi ve Ermeni kurumlarının işbirliğiyle restore edilerek yeniden ibadete açılmış olması, bu tasavvur ve yeniden kurma girişimleri açısından büyük bir önem taşıyor. Bu kitap da bu anlamda, yitik bellek denizini oluşturan damlalardan birisidir.
Ali Bayramoğlu, önsözden

Bu kitapta yer alan anlatıları okurken, sözlü tarihin cilvelerini düşünmeden edemedim. Bunlar arasında, hayat hikâyelerinin dinleyicisini ‘hakikate çağrısı’, farklı iktidar katmanlarının duygular ekseninde ifadesi, ve belki de bu kadim şehrin, herkesin, her şeyin üstünden bizlere müstehzi bakışı var. ‘Sessizliğin sesi’ kadar, Diyarbakır’ın bize yüklediği duygusal ağırlığı da hissetmemek mümkün değil bu anlatılarda. Bugünün çok-yerli yerelliği içinde bile hâlâ kendisi olmayı sürdürebilen şehirlerimiz var. Diyarbakır Ermenileri konuşurken, insan ister istemez, yılların sırlarının şehrin surlarından çıkıp bize sorduğu yeni sorular üzerine tefekkür ediyor.
Arzu Öztürkmen, sonsözden

Kitabın İngilizcesi Diyarbakır's Armenians Speak için tıklayınız.

Kitabın adı
Diyarbakırlı Ermeniler Konuşuyor
Alt başlık
Sessizliğin Sesi II
ISBN
9786058657021
Fiyat
140 TL
Sayfa sayısı
201
En
150 mm
Boy
210 mm
Ağırlık
338 gr
Baskı
2. baskı - Kasım 2014 (1. baskı - Aralık 2012)
Dil
Türkçe
Derleyen
Ferda Balancar
Mülakatları yapanlar
Altuğ Yılmaz, Berge Arabian, Ceren Ocak, Dença Kartun, Emine Kolivar, Işınsu Koç, Lora Baytar, Maral Dink, Melisa Bahar, Murat Gözoğlu, Silva Dikmen Özyerli, Tabita Toparlak, Uygar Gültekin, Zeynep Ekim Elbaşı
Yayıma hazırlayan
Altuğ Yılmaz
Kapak tasarım
Sera Dink
Sayfa düzeni
Lora Baytar
Fotoğraflar
Berge Arabian
Baskı
Mas Matbaacılık

Olof Palme Merkezi’nin katkılarıyla...

 • Önsöz, Ali Bayramoğlu
 • “Müslüman da olsan senin kemiklerin haramdır”
 • Ermenilerin göçmesi Diyarbakır’ın ruhunu almış
 • Ermeni tarihini Los Angeles’ta öğrendim
 • Dedem “Kimse bilmesin kılıç artığı olduğumuzu” derdi
 • Dininden döndürmüşler, nüfus kâğıdına da ‘mühtedi’ yazmışlar
 • Özür dilerlerse affedebilirsin belki ama unutamazsın
 • Müslüman’ım ve Ermeni’yim, inanmıyorsan tarihe bak!
 • Müslümanlaşmış akrabalarımız 1915’i bizden daha iyi biliyor
 • Bir insan kendini Ermeni olarak hissediyorsa Ermeni’dir
 • Ermenilerin Diyarbakır’da yaşamış olduklarını unutturmamak istiyoruz
 • Ermeni olduğum kadar Kürt, Kürt olduğum kadar Ermeni’yim
 • Türkiye’ye göreceksem Diyarbakır’dan başlamak isterim
 • Ninnilerimiz hem Ermeniceydi, hem Kürtçe
 • Dinim Müslüman olsa da kendimi Ermeni hissediyorum
 • İstanbul’da da, Kanada’da da Ermeniler bizi sıcak karşılamadı
 • Annem “kılıç artığı, Moskof” derdi babama
 • Sonsöz, Arzu Öztürkmen
 • Dizin