Hrant Dink Vakfı Davranış Kuralları
Temel İlkeler

Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de AGOS Gazetesi’nin önünde öldürülmesinden sonra, benzer acıların yeniden yaşanmaması için; onun daha adil ve özgür bir dünyaya yönelik hayallerini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla kuruldu. Etnik, dini, kültürel ve cinsel tüm farklılıklarıyla herkes için demokrasi ve insan hakları talebi, Hrant Dink Vakfı’nın temel ilkesidir. Vakıf, ifade özgürlüğünün alabildiğine kullanıldığı, tüm farklılıkların teşvik edilip yaşandığı, yaşatıldığı ve çoğaltıldığı, geçmişe ve günümüze bakışımızda vicdanın ağır bastığı bir Türkiye ve dünya için çalışır. Hrant Dink Vakfı diyalog, barış ve empati kültürünün hâkim olduğu bir geleceği hedefler.

Bu dokümanda tanımlanan Davranış Kuralları, Hrant Dink Vakfı’nın, yukarıda tanımlanan amaç ve ilkeler ile hukuki ve ahlaki standartlar doğrultusunda, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, çatısı altındaki bireylerden beklenen davranışları tanımlamaktadır. Hrant Dink Vakfı çalışanları her durumda bu kurallara uyar.

1. İnsan haklarına saygılı ve kanunlara uygun davranır.

2. Etik standartlara sahiptir.

3. Profesyoneldir, ekip çalışmasına inanır.

4. Hrant Dink Vakfı’nın kaynaklarını korur.

5. Hrant Dink Vakfı’nın kurumsal itibarına önem verir.

6. Çocukları korur.

7. Ekolojik dengeyi gözetir.

8. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur.

9. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eder.