Hrant Dink Vakfı olarak Türkiye-Ermenistan ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizin en temel hedefi, her iki komşu ülkedeki toplumları birbirine yaklaştırmak. Avrupa Birliği’nin desteklediği Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında oluşturulan Türkiye-Ermenistan Burs Programı, iki ülkeden, çeşitli disiplinlerde çalışan uzmanlar arasında işbirliğini ve bilgi alışverişini teşvik ederken, bölgedeki çokkültürlü yapının da güçlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye’de, komşu ülkelerin kültürlerine ve özellikle dillerine dair bilginin çok sınırlı olduğu, mevcut bilginin de stereotipler ve önyargılarla gölgelendiği söylenebilir. Ermenistan’a ilişkin algı da, geçmişin baskısı, sınırların kapalı olması ve karşılıklı güvensizlik nedeniyle, büyük oranda ön yargılara hapsolmuş durumda. Burs Programı kapsamında İstanbul’a gelen Anahit Ghazaryan, Türkiye’de komşu ülkeleri tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Doğu Ermenicesi dersleri veriyor. Anahit, ‘Komşu Diller Akademisi’ adlı proje kapsamında öğrencilerine Ermenice öğretirken, Türkiye’nin ‘en uzak komşusu’ Ermenistan’ın kültürü hakkında birinci elden bilgiler de vererek, söz konusu ön yargıların aşılmasına katkıda bulunuyor.

Anahit Ghazaryan, Yerevan Devlet Üniversitesi Dünya Edebiyatı ve Edebi Çalışmalar Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, iki yıl boyunca iki farklı radyo programı hazırlamış, internette bir kültür bloğunu düzenli olarak yürütmüş ve Kino+ adlı dergi için muhabirlik yapmış. Ardından, 2014-2016 arasında, Yerevan’da bulunan Çağdaş Sanat Enstitüsü’nde eğitim gören ve özellikle Sovyet dönemi sanatı, modern sanat ve sanat-felsefe ilişkisi üzerine çalışan Anahit, halen, Yerevan Çağdaş Sanat Enstitüsü bünyesinde düzenlenen Nu-ba-ra-rats festivalinin araştırma küratörü olarak görev yapıyor. Anahit, 2015 yılından itibaren Birthright Ermenistan’da dil eğitmenliği yapmış; 2016 yılının Kasım ayından beri de, Türkiye-Ermenistan Burs Programı’yla geldiği İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde Doğu Ermenicesi dersleri veriyor. 

Ev sahibi kuruluş olan Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dorukhan Demirbilek, Anahit’in ve genel itibariyle Türkiye-Ermenistan Burs Programı’nın kendileri için büyük bir imkân olduğunu söylüyor. Amaçlarının yalnızca dil eğitimi vermek değil, komşu ülkelerin kültürlerini de tanıtmak olduğunu vurgulayan Demirbilek, Anahit’le birlikte çalışmanın, merkez için, bu hedefe giden yolda önemli bir adım olduğunu ve Anahit’in derslerine katılan öğrencilerden çok olumlu yorumlar aldıklarını belirtiyor. 

Anahit Ghazaryan ve Dorukhan Demirbilek’ten, Türkiye-Ermenistan Burs Programı hakkındaki görüşlerini, ortak tecrübelerini ve önerilerini dinledik.

Türkiye-Ermenistan Burs Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.


Türkiye-Ermenistan Burs Programı
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı
kapsamında gerçekleşmektedir.