Hrant Dink Vakfı, sivil toplum alanındaki mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve iki komşu ülke ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bir güven artırıcı önlemler listesi geliştirmek amacıyla, Berghof Vakfı ve Chrest Vakfı işbirliğiyle bir Türkiye-Ermenistan Uzmanlar Diyalog Grubu oluşturdu.

Türkiye ve Ermenistan’dan siyaset, akademi ve sivil toplum alanlarında uzmanlardan oluşan grup, 24-27 Ekim 2016 tarihlerinde Yerevan’da, 12-14 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul'da, 12-14 Haziran 2017 tarihlerinde Yerevan’da ve 16-18 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da bir araya geldi.

Diyalog Grubu, bu toplantılarda ana odağını net bir şekilde Türkiye ve  Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak belirledi. Grup, normalleşme ve uzlaşma arasında bir ayrım yapılması gerektiği konusunda vardıkları fikir birliğinden hareketle, normalleşmeyi iki komşu ülke arasında bir dizi güven artırıcı önleme dayalı bir süreç olarak tanımlarken, uzlaşmayı geçmişle ilgili karşılıklı ortak bir anlayışa ulaşmayı hedefleyen daha geniş bir kavram olarak görüyor. Grup aynı zamanda, her iki kavrama odaklı çalışmaların yöntem ve katılımcılar açısından da farklılık göstermesi gerektiğini düşünüyor. Bu tartışmalar ışığında ve normalleşme olmadan herhangi bir uzlaşmaya varılamayacağı görüşüyle Diyalog Grubu, mevcut  çalışmalarını normalleşme sürecine odaklanarak devam ettirmeye karar verdi.

Diyalog Grubu üyeleri, ortak çalışmalarının ilk bölümünde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik, protokol süreci de dahil geçmiş girişimlerden çıkarılan dersleri ve hem bölgede hem dünyadaki güven artırıcı süreç örneklerini incelemek üzere, konunun uzmanlarını toplantılarına davet ederek görüşmeler yaptı.  Grup, bu görüşmeler ışığında, çeşitli alanlardaki mevcut engellerin bir haritasını çıkarttı ve uygulanabilir güven arttırıcı önlemleri araştırmak amacıyla olası fırsatlara dair beyin fırtınası yaparak çalışmalarına devam etti.

Diyalog Grubu, toplantılarına devam etmeyi ve 2018 yılı içinde, ilişkilerin normalleşmesine yönelik bazı yapıcı tavsiyelerde bulunmayı planlıyor.