Ermenistan'ın önde gelen insan hakları avukatlarından Ara Ghazarian tarafından kaleme alınan 'Ermenistan’a Seyahat Eden Türkiye Vatandaşları İçin Öneriler ve Uygulamalar' başlıklı belge yayımlandı. Konsolosluk hizmetlerinin bulunmadığı göz önünde tutularak, bu yayın Türkiye vatandaşlarının Ermenistan'a seyahat ederken ve orada kaldıkları süre boyunca ihtiyaç duyabilecekleri vize ve ikamet prosedürleri, ayrıca sınır dışı edilme, özgürlükten yoksun bırakılma, suçluların iadesi, sığınma, mülkiyet hakları, para transferi ve hukuki yardım gibi konularda bilgi vermektedir.

Yukarıda bahsi geçen yayın ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen İstanbul'da yaşayan Ermenistan vatandaşı göçmenler ve çocukları ile yapılan bir ihtiyaç tespit çalışması olan 'Türkiye'deki Ermenistan Vatandaşı Göçmenler' politika notunu da hatırlatmak isteriz. Bu politika notu, iki ülke arasındaki ilişkiler ışığında Türkiye'deki Ermenistan vatandaşlarının durumu ve karşılaştıkları zorluklar hakkında geniş bir bakış açısı sunarken kurumsal çerçeveler ve fırsatları analiz edip bazı tavsiyelerde bulunuyor. İlişkilerin evrilen mahiyeti ışığında bu yayının içeriği halen geçerliliğini koruyup, ilgi çekici olmaya devam ediyor.

Her iki yayın da 2016 yılından bu yana Vakıf tarafından bir araya getirilen Türkiye-Ermenistan Uzmanlar Diyalog Grubu kapsamında geliştirilip üretildi. Diyalog Grubu, her iki ülkeden Türkiye-Ermenistan normalleşmesine farklı katmanlarda katkıda bulunmaya adanmış siyaset, diplomasi, akademi ve sivil toplum alanlarındaki uzmanların ortak bir girişimidir. Diyalog Grubunun amacı Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde güven arttırıcı önlemler geliştirmektir.