Editör

Altuğ Yılmaz

Dil

Türkçe, İngilizce

Çeviri

Aleksandros Kamburis, Altuğ Yılmaz,
Haris Theodorelis-Rigas, Merve Pehlivan, Mine Esmer, Suzan Bölme,
Zeynel Can Gündoğdu

1. baskı - Şubat 2016
264 Sayfa
Ücretsiz

Kayseri’nin Ermeni ve Rum toplumlarından kalan fiziksel ve inşa edilmiş çevrenin izini sürerek, bölgenin zengin sosyokültürel geçmişine bir bakış sunmak amacıyla hazırlanan bu kitap, istatistiki bilgiler ve görsel malzemeler aracılığıyla, Osmanlı Kayserisi’nin kentsel mimari kültürünün yanı sıra, kırsal artbölgesiyle ilişkisini de ortaya koyuyor.

Kitabın içeriği, büyük ölçüde, Hrant Dink Vakfı ve Kültürel Mirası Koruma Derneği’nden uzmanların, 2015 yazı ve sonbaharında Kayseri’de yaptığı saha çalışmasına dayanıyor. Bölgede yaşayan Ermeni ve Rum toplumlarının sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan ve konuyu bir bağlama oturtan, giriş niteliğindeki makalelerle birlikte, kitap, bugün bildiğimiz Kayseri’nin, bir zamanlar barındırdığı kültürel, etnik ve dinî çeşitliliğin bir ürünü olduğunu gösteriyor.

19. yüzyılın sonunda Kayseri Vilayeti’nin nüfusunun üçte birini oluşturan gayrimüslimlerin yapılarının önemli bir kısmı maruz kaldıkları tahribata şaşırtıcı ölçüde direnebilmiş olsa da, büyük bir hızla yok olmaya devam ediyor. Bu kültürel mirasın 2015 yılında çekilmiş bir fotoğrafı olarak değerlendirilmesi gereken kitap, topraklarından koparılmış halkların geride bıraktıkları kültürel varlıkların yok sayılmaması, diğer miras öğeleri gibi koruma altına alınması ve ayakta kalabilmesi için gerekli olan geçmişle yüzleşme süreçlerine bir katkı sunabilmek ümidiyle hazırlandı.

Kitabın adı
Ermeni ve Rum Kültür Varlıklarıyla Kayseri
Kayseri with Its Armenian and Greek Cultural Heritage
ISBN
9786056601149
Fiyat
Ücretsiz
Sayfa sayısı
264
En
230 mm
Boy
310 mm
Ağırlık
1007 gr
Baskı
1. baskı - Şubat 2016
Dil
Türkçe, İngilizce
Editör
Altuğ Yılmaz
Risk analizi
raporları editörü
Banu Pekkol
Giriş

Zeynep Oğuz
Haritalar
Vahakn Keşişyan
Risk analizi raporları
Alin Pontioğlu, Banu Pekol, Elmon Hançer, Evangelia Şarlak, Ioannis Mourtos, Mesut Dinler
Çeviri
Aleksandros Kamburis, Altuğ Yılmaz, Haris Theodorelis-Rigas, Merve Pehlivan, Mine Esmer, Suzan Bölme, Zeynel Can Gündoğdu
İngilizce düzelti
Gülfer Göze, Zeynep Oğuz
Hrant Dink Vakfı
proje ekibi
Aleksandros Kamburis, Merve Kurt, Norayr Olgar, Şahika Karatepe, Tuna Başıbek, Vahakn Keşişyan, Zeynep Oğuz
KMKD proje ekibi
Çağla Parlak, Mert Hocaoğlu
Grafik tasarım
Sera Dink
Grafik uygulama
Erge Yeksan
Ön kapak fotoğrafı
Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Bahçebaşı
Ön kulak fotoğrafı
Surp Asdvadzadzin Kilisesi Kilisesi, Talas
Arka kulak fotoğrafı
Ayios Teodoros Kilisesi, Germir
Renk ayrımı ve baskı
Mas Matbaacılık
 • Giriş
 • I. Bölüm - Kayseri’nin Ermeni ve Rum Tarihine Bir Bakış
  • 19. Yüzyılda Osmanlı Ermeni Kenti Kesaria/Kayseri
   Bedross Der Matossian
  • Andronikio: 19. Yüzyılda Kapadokya’da Bir Köy
   İrini Renieri
 • II. Bölüm - Kayseri Ermeni ve Rum Yapıları Envanteri
  • Ön Araştırma ve Saha Çalışması: Yöntem Notları
  • Ermeni Yapıları
  • Rum Yapıları
 • III. Bölüm - Tehdit Altındaki Kültürel Miras: 18 Yapının Risk Analizi
  • Surp Asdvadzadzin Kilisesi (Aşağı Fenese)
   Alin Pontioğlu
  • Surp Stepanos Kilisesi (Germir)
   Alin Pontioğlu
  • Surp Stepanos Kilisesi (Efkere)
   Elmon Hançer
  • Surp Toros Kilisesi (Tavlusun)
   Elmon Hançer
  • Sarkis Gümüşyan Okulu (Dışaşar Selaldı)
   Elmon Hançer
  • Surp Boğos Bedros Kilisesi (Tomarza)
   Elmon Hançer
  • Ayios Dimitrios Kilisesi (İncesu)
   Evangelia Şarlak
  • Molu Rum Okulu
   İoannis Murtos
  • Ayios Teodoros Kilisesi (Germir)
   Alin Pontioğlu
  • Ayios Vasilios Kilisesi (Tavlusun)
   Evangelia Şarlak
  • Ayios Yeorgios Kilisesi (Darsiyak)
   Banu Pekol
  • Panayia Kilisesi (Germir)
   İoannis Murtos
  • Taksiarhis Kilisesi (Darsiyak)
   Banu Pekol
  • Ayia Triada Kilisesi (Endürlük)
   İoannis Murtos
  • Panayia Kilisesi (Reşadiye)
   Mesut Dinler
  • Taksiarhis Kilisesi (Talas)
   Banu Pekol
  • Ayios Efstatios Kilisesi (Mavrucan)
   Mesut Dinler
  • Ayios Yeorgios Kilisesi (Başköy)
   İoannis Murtos
 • Sonsöz
 • Sözlükçe
 • Kaynakça
 • Dizin