Hrant Dink Vakfı, 21 Eylül Perşembe günü, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılacağı, ‘Erken Modern Osmanlı Toplumunda Kimlik, Farklılık ve Siyaset’ başlıklı bir seminer düzenleyecektir. Davis’deki Kaliforniya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Baki Tezcan’ın yürütücülüğünde yapılacak seminerin amacı, seçilmiş birkaç okuma parçası eşliğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıl öncesinde rastlanan farklı toplumsal kimlikler üzerinden, farklılıklarla siyasetin nasıl bir etkileşim içinde bulunmuş olduğu üzerine düşünmektir. Okuma ve tartışmaların değineceği farklılıklar, cinsel, dinsel, etnik, ırksal ve sınıfsal kimlikler çerçevesinde ele alınacak, cinsel yönelim ile ilgili farklılıklara da kısaca değinilecektir. Okuma ve tartışmaların hedefi, imparatorluğun hiyerarşik düzeni ile farklı kimlik kategorilerindeki hiyerarşiler arasındaki paralelliklerin farkına varmak ve bu farkındalıkla, Osmanlı Tarihi'nin günümüzdeki işlevi üzerine de düşünmek olacaktır.

Katılım lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık ve ücretsiz olup, katılımcılardan önerilen okumaları yapması beklenmektedir.

Seminere katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılmak isteyenlerin, başvuru formunu 14 Eylül Perşembe günü 18.00’e kadar doldurmaları rica olunur.