Hrant Dink Vakfı’nın, Fransa Büyükelçiliği, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği ve Sivil Düşün AB Programı desteğiyle düzenlediği Van ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi başlıklı uluslararası konferans, 11-12 Kasım tarihlerinde Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konferans aynı zamanda Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesi www.hrantdink.org üzerinden ve YouTube kanalından da canlı olarak takip edilebildi.

1. Gün

Açılış Konuşması - Rakel Dink

Açılış Tebliği - Yektan Türkyılmaz

 

Panel I: “Van 1915: Tarihyazımına Yeniden Bakmak”

Oturum Başkanı Raymond Kevorkian

Ronald Suny "Çarlık Rusyası ve Van Ermenileri, 1914-1915"
Hilmar Kaiser "1915’te Van Vilayeti ve İTC’nin Karar Alma Süreçleri"
Mikael Nichanian "Van 1915: Tarihyazımının Tekrar Değerlendirilmesi"

 

Panel II: “Kurtulanların Anlatıları ve Maddi Kalıntılar”

Oturum Başkanı Ayhan Aktar

Richard Hovanissian “Dünyada Van, Ahirette Cennet”: Kişisel Bir Dönüş Yolculuğu ve Sözlü Tarih Anlatılar"
David Leupold "Tartışmalı Bir Coğrafyada Anılar Arasında Köprüler Kurmak: Türkiye’nin Doğusundan ve Ermenistan’dan Sözlü Tarih Anlatılarında Van Gölü Bölgesi"
Burçin Gerçek "Soykırımda Hayatta Kalanların Tanıklıklarında Muradiye, Müküs ve Erciş’ten Üç Kurtarma ve Direniş Öyküsü"
Anoush Tamar Suni "Görünmez Taşlar, Gömülü Hikâyeler: Van’ın Ermeni Ahalisinden Kalan Enkaz"

 

Panel III: “Dönüşüm ve Çatışmalar”

Oturum Başkanı Hülya Adak

Suavi Aydın "19. Yüzyılda Van ve Çevresinin Etnik/Demografik Durumu ve Aşiret Hareketleri"
Mehmet Polatel "Hamidiye Katliamlarının Van’daki Demografik ve Sosyoekonomik Sonuçları"
Şeyhmus Bingül "Tanzimat’ın Van’da Uygulanma Sürecinde Aşiretlerin İskânı ve Kontrol Altına Alınma Çabaları (1847-1900)"

 

Panel IV: “Topluluklar Arası İlişkiler: Ermeniler, Süryaniler ve Kürtler”

Oturum Başkanı Kerem Öktem

David Gaunt "Hakkâri Süryanileri"
Jelle Verheij "Müküs/Moks (Bahçesaray) Beyleri (1830-1900)"
Nicholas Al-Jeloo "Tımar ve Saray: Van Gölü’nün Doğusundaki Az Bilinen Süryani Toplulukları"

 

2. Gün

Panel V: “Van’daki Misyonerler”

Oturum Başkanı Ayşe Soysal

Barbara Merguerian "Amerikan Misyonunun Perspektifinden 20. Yüzyıl Başlarında Van"
Hayk Martirosyan "Alman Kaynakları ışığında, Alman Misyonerlerin Van Vilayeti’ndeki Eğitim faaliyetleri (1902-1915)"

 

Panel VI: “Afetler ve Felaketler”

Oturum Başkanı Ronald Suny

Özge Ertem "Kadıköy’den Van Köylerine: Van Kıtlığı ve Ermeni Yardım Komitesi (1880-1885)"
Vazken Davidian "Talan, Kıtlık ve Yoksulluk:  19. Yüzyıl Sonu İstanbul Resim Sanatında Vanlı Dilenci figürü"
Emre Can Dağlıoğlu "1895 Van Katliamı’nın Bilançosu: Ahtamar Katolikosu ııı. Khaçadur’un Raporu"

 

Panel VII: “Tarih, Hafıza, Mekan”

Oturum Başkanı Ayşe Gül Altınay

Sedat Ulugana "Ermeni Soykırımı Öncesinde Van Gölü’nün Kuzeyinde Kadim  Bir Ermeni Yurdu: 'fılıstan'"
Mustafa Çelebi "Mekânın Hafızası ve Bir Sulama Barajı Hikâyesi: 'Gola fıraqa'"
Marlene Schafers "Empatinin Sınırları: Van ile Yerevan Arasında Müşterek Mağduriyet Bağları Kurmak"

 

Genel Değerlendirme ve Tartışmalar: Ayhan Aktar