2010 yılında Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla hayata geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonunun çerçevesi 2013 yılı itibariyle genişletilerek ismi ‘Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu’ olarak güncellenmiştir. 1915’te sergilenen ve günümüzün anlayışıyla insan hakları savunuculuğu olarak değerlendirilebilecek vicdanlı davranışların yanı sıra yaşananların insani boyutlarının günümüze yansımaları, sonraki nesillerde bıraktığı izler ve farklı hatırlanma biçimleri araştırmaların kapsamına alınmıştır. Bu yönde yapılacak bilimsel çalışmaları teşvik amacını taşıyan Fona, 2017 yılında Harry Parsekian da katkılarıyla destek vermiştir.

Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi), Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi), Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi), Valentina Calzolari (Université de Genève), Deniz Kandiyoti (University of London), Raymond Kévorkian (Université Paris-VIII), Kerem Öktem (University of Venice) ve Arus Yumul’un (İstanbul Bilgi Üniversitesi) oluşturduğu Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu 2021 jürisi başvuranlar arasında yapılan sıralama sonucunda aşağıdaki dört araştırmaya destek verilmesine karar verdi:

 

  • Ari Şekeryan "Saving the future: Armenian Orphans and Refugees after the Genocide (1918-1930)";
  • Öndercan Muti ve Cihan Erdal  "19 Ocak Kuşağı’nı Anlamak";
  • Doğan Gürpınar, Özgür Kaymak ve Turkay Salim Nefes, "Perceptions of Armenians in Turkish Politics and Society";
  • Kübra Kurt, "Bir Gözyaşının Ardından: Mezar Soyguncuları Ve Gözyaşı Şişeleri".

 

Ari Şekeryan, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldıktan sonra İngiltere'de, Oxford Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Wisconsin-Madison, Kaliforniya Devlet (Fresno), Michigan Ann Arbor ve Cambridge üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak görev aldı. Hâlen Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve mütareke yıllarını ele alan kitabı üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Öndercan Muti ve Cihan Erdal, Lisans derecesini 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise 2012 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Doktorasını Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Hâlen aynı üniversitede ders vermenin yanı sıra Max Planck Demografi Çalışmaları Enstitüsü'ne bağlı ‘Population Europe’ programında araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Cihan Erdal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Carleton Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü'nde devam eden doktora araştırması, başta Atina, İstanbul, Paris ve Berlin olmak üzere Avrupa'da radikal toplumsal değişim için mücadele eden gençlerin deneyimlerine odaklanmaktadır. 2020 yılında Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi fonunu almaya hak kazanan Erdal, hâlen Kanada merkezli Kentli Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin koordinatörüdür.

Doğan Gürpınar, Doktorasını Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Araştırmaları geç Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemini kapsamaktadır. Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi yüksek öğrenim kurumlarında dersler verdi. Hâlen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

Özgür Kaymak, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde “İstanbul Rum, Musevi ve Ermeni Cemaatlerinin Sosyo-Mekânsal İnşası” adlı doktora tezi ile tamamladı. Etnik ve dinî azınlıklar, sosyal grupların kimlik inşası, devlet-azınlık ilişkileri, kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet konularında kitap ve makaleler yayımladı. Şu anda ‘Modern Türk Siyaseti ve Toplumunda Ermeni İmgesi’ üzerine bir projede çalışıyor. MEF Üniversitesi'nde “Toplumsal Cinsiyet” ve “Aile ve Evlilik Çalışmalarına Giriş” dersleri vermektedir.

Turkay Salim Nefes, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) Kamu Malları ve Politikaları Enstitüsü'nde Ramón y Cajal araştırma bursiyeridir. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi’nin Oxford İnternet Enstitüsü (OII) ve Sosyoloji Bölümü'nde araştırmacıdır. Daha önce, Oxford Üniversitesi Brasenose Koleji'nde William Golding kıdemsiz araştırma bursiyeriydi. Başlıca ilgi alanı, etno-dinî düşmanlığın, özellikle komplo teorilerinin yayılması ve etkileridir. The British Journal of Sociology, Journal of Historical Sociology ve The Sociological Review gibi akademik dergilerde komplo teorileri üzerine çalışmaları yayımlandı.

Kübra Kurt, 2010 yılında başladığı sosyoloji eğitimine 2013-2014 yılları arasında Universität Potsdam Sosyoloji bölümünde devam etti ve 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı. Hemen ardından başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji yüksek lisansı, 2019 yılında “Bir Yeraltı Ekonomisi Olarak Definecilik: Van Örneği” başlıklı teziyle tamamladı. İlgi alanları göç, kimlik, cinsiyettir.

 

Tarih Araştırma Teşvik Fonu Destekçileri

Dr. Alper Öktem, 1954  Dikili doğumlu emekli  radyolog,  1978'den beri  Almanya'da  yaşıyor. Evli, iki çocuğu  var. Nükleer  Savaşın Önlenmesi için Uluslararası  Hekimler Birliği (IPPNW) üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın destekçisidir.

Harry Parsekian 
Harry Parsekian 1935 yılında halen yaşamakta olduğu Watertown, Massachusetts’te doğdu. 1984 yılında dünya turuna çıkan Parsekian yıllar içinde birçok farklı ülkeyi de ziyaret etti. 1986 yılında Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. 1991’de kuşatma altındaki Ermenistan’a insanî yardım götürmek üzere gönüllü oldu ve 2006’da Ermenistan’dan Karabağ’a bisikletle seyahat etti. Ermenistan ve Türkiye’yi köşe bucak gezen Parsekian son yıllarda Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin gelişmesi için çaba gösteriyor. Emekli bir işadamı olan Parsekian Boston’da kurulan Friends of Hrant Dink Derneği’nin başkanlığını sürdürüyor.