Hrant Dink Vakfı, tarih alanını, geçmişle yüzleşerek, vicdana ve barış diline yaslanan daha farklı bir gelecek yaratabilmenin kilidi olarak görür. Gerek Ermeni tarihine, gerek Türkiye’nin tarihine ilişkin projeler tarih yazımına resmî söylem dışından, felsefi ve etik olarak yaklaşabilme hedefiyle hazırlanmaktadır.

Bu anlayış, aynı zamanda canlı varlığın doğal yaşam alanıyla bağını gözetmekte, o varlığın yaşadığı tecrübeden yola çıkarak, tarihi, dondurulmuş, mesafeli bir zaman dilimi değil, bugünkü bilincimizin parçası kılmayı hedeflemektedir. Vakıf olarak ortak bellek yaratmaya yönelik tüm sözlü tarih çalışmalarını desteklerken, tezlerin ve sloganların bittiği yerden başlayan, toplumların birbirini tanımasını sağlayan ve eleştirel bakışa hizmet eden girişimleri önceliğimiz olarak belirledik. Çünkü vicdanlı tarih, umutlu gelecek yaratır.