Hrant Dink Vakfı olarak bu topraklar üzerinde yaşamış toplumların, nesiller boyunca ürettikleri kültürel birikimi, soyut ve somut kültürel mirası korumaya, kayıt altına almaya, tanıtmaya, görünür ve duyulur kılmaya çalışıyoruz.

Anadolu ustalarının, zanaatkâr ve sanatçıların eserlerindeki etkileşimi, toplumlar arasındaki kültürel alışverişi, etkileşim şeklini sorgulayan yeni araştırmaların yapılmasını, bu araştırmalara yön verecek yeni ufukların açılmasını önemsiyoruz.

Anadolu’nun geçmişteki çokkültürlü yapısından ilhamla; çalışmalarımızı farklı toplumların birbirlerinden beslenerek ürettiği eserleri göz önüne alarak yapıyor ve bu kapsamda yürüttüğümüz çeşitli projeler sayesinde kültürel mirasın hafızalarda yaşatılmasına olanak tanıyoruz.

Vakıf için esas olan, Türkiye’nin farklı kültürlerinin birer nostalji unsuru olarak hatırlanmaktan öte, bugün de yaşayan ve kuşaklardan kuşaklara devrolan kıymetli birikimler olarak görülmesi. Her farklılığın toplumsal belleğe olan katkısı adı konarak hatırlandığında, birlikte üreterek ve paylaşarak, ortak yaşam alanlarını kurmak da mümkün hale geliyor.