Մի քայլ առաջ անցնելով Հիմնադրամի՝ Լրատվամիջոցներում ատելության խոսքի մշտադիտարկում ծրագրից, որն իրականացվում է 2009 թ․-ից ի վեր, որպես մեկնարկային փուլ, «ԱՍՈՒԼԻՍ»-ը կիրականացնի ուսումնասիրություններ կոնցեպտուալ/հղացքային քննարկման, կրթության, մեդիայի, իրավունքի ու քաղաքականության վերաբերյալ։ Ձգտելով լինել առաջատար, նորարար ու միջգիտակարգային կենտրոն՝ այն կդիմակայի խտրականությանն ու խտրական դիսկուրսներին զանազան համատեքստերում և կստեղծի մարդու մարդու իրավունքների, ժողովրդավարացման, հավասարության ու բազմակարծության համար նպաստավոր տարածք։

Մեր մասին...

Հրավիրված եք մեր նոր առցանց պանելային քննարկումների շարքին, որն անդրադառնալու է քաղաքացիական հասարակության ոլորտում ներկայումս առկա մոտեցումներին, կարիքներին և բանավեճերին:

Ավելին …

Արխիվը կազմված է զեկույցներից և թերթերի հատվածներից, որոնք հավաքվել են Հիմնադրամի «Լրատվամիջոցներում ատելության խոսքի մշտադիտարկում» ծրագրի շրջանակներում՝ 2009-2019 թթ.:

Ավելին …

2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ից 12-ը տեղի ունեցավ Ատելության խոսքի և խտրականության վերաբերյալ առցանց միջազգային համաժողովը։

Ավելին …

Աշխատաժողովը վարում էին Խղճմտանքի վայրերի միջազգային կոալիցիայի Գլոբալ կապերի ծրագրի տնօրեն Լինդա Նորրիսը և Մեթոդոլոգիայի ու իրագործման տնօրեն Բրեյդըն Փայնթերը։

Ավելին …

Զեկույցում զետեղված են 2019 թ․ մամուլում ատելության խոսքի քանակական ու որակական վերլուծությունների տվյալները և նույն տարում աչքի ընկած խտրական դիսկուրսի երկու թեմատիկ ուսումնասիրություն։ 

Ավելին …

Հոկտեմբերի 14-ին և 16-ին CIVICUS-ի անդամ «Մի ապագա կոլեկտիվ»-ի հիմնադիր Վանդիտա Մորարկան վարեց ֆեմինիստական և ներառական տեսանկյունից առաջնորդությանը վերաբերող աշխատաժողովը։

Ավելին …

2020 թվականի հունիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Ատելության խոսքի դեմ պայքարի առցանց ոչ-ֆորմալ ուսուցման մեթոդներ» շարքի առաջին աշխատաժողովը:

Ավելին …

Go to top