Editör

Altuğ Yılmaz

Çeviri

Altuğ Yılmaz, Bürkem Cevher, Cansen Mavituna, Renan Akman

Dil

Türkçe

1. baskı - Aralık 2016
368 Sayfa

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapıları 1993 yılından beri mühürlü. Bu durum, iki komşu ülke ve her iki yakadaki insanların hayatlarının yanı sıra, bütün bölgeyi olumsuz şekilde etkiliyor; üstelik, sınırın kapatılmasının gerekçesi olan Dağlık Karabağ ihtilafının çözümünü daha da karmaşık bir hale getiriyor.

Hrant Dink Vakfı’nın Kasım 2014’te Ankara Üniversitesi’nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nün işbirliğiyle düzenlediği ‘Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği’ başlıklı konferans, konunun çok çeşitli boyutlarıyla ele alındığı, geniş katılımlı ilk akademik toplantı oldu. Bu kitapta bir araya getirilen tebliğler, ‘kapalı sınır’ı siyasi, iktisadi, toplumsal, çevresel, insani ve bölgesel yönleriyle mercek altına alırken, Kafkasya’da barışı inşa etmenin olanaklarını da inceliyor ve bu alanda temel bir kaynak oluşturuyor.

Günümüzde sınırlar küreselleşme nedeni ve sonucuyla iyice anlamsızlaştı. Bu genel gidişata rağmen, yaşadığımız topraklar hâlâ sınırlarıyla, hatta kapalı sınırlarıyla anılıyor – biri Ermenistan sınırı, diğeri duvar niteliği taşıyan Kıbrıs-Lefkoşa’daki sınır. Bu devirde kapalı sınırlar, ülkeyi yönetenlerin sorun çözmede ne kadar ‘sınırlı’ kaldıklarını iyi betimliyor.
Bu konferansta, kapalı Ermenistan sınırının tarihini ve bugünkü durumunu ele alan tebliğler sınırın yarattığı iktisadi, siyasi ve beşeri tahribatı gösterdi. Sınırın tel örgü ve askerle betimlenen bir nokta değil, aynı zamanda zihinlere kazınmış bir çizgi olduğunu birçok çarpıcı örnekle gördük.
Devletlerin gönülsüzlüğü, siyasetçilerin çıkarları, diğer yandan yapay zihinsel engeller, sınırın açılmasını talep edenlere bir tek seçenek bırakıyor: İnsanlar arasındaki sınır ötesi ilişkileri ve her türlü alışverişi ısrarla derinleştirmek, güçlendirmek...
Cengiz Aktar, kapanış konuşmasından

Kitabın adı
Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği
Alt başlık
Konferans Tebliğleri Kasım 2014
ISBN
9786056710605
Fiyat
225 TL
Sayfa sayısı
368
En
150 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
490 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2016
Dil
Türkçe
Yazar
Kolektif
Editör
Altuğ Yılmaz
Çeviri
Altuğ Yılmaz, Bürkem Cevher, Cansen Mavituna, Renan Akman
Redaksiyon
Altuğ Yılmaz, Dença Kartun
Dizin
Aras Ergüneş, Karun Özçelik
Yayın koordinasyon
Emine Kolivar, Karun Özçelik
Kitap tasarımı
BEK Tasarım ve Danışmanlık
Tasarım danışmanlığı
BEK Tasarım ve Danışmanlık
Tasarım uygulama
Erge Yeksan
Baskı
Mas Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitap, 22-23 Kasım 2014’te Ankara Üniversitesi’nde yapılan ‘ Mühürlü Kapı: Türkiye-Ermenistan Sınırının Geleceği’ başlıklı konferansta sunulan tebliğleri içermektedir. Konferans, Hrant Dink Vakfı tarafından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nün işbirliği ve Chre st Vakfı, Danimarka Dışişleri Bakanlığı MyMedia Programı, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, German Marshall Fund Black Sea Trust ve İsviçre B üyükelçiliği’nin desteğiyle düzenlenmiştir.

Bu kitap, Chrest Vakfı ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı MyMedia Programı’nın desteğiyle basılmıştır.

 • Açılış
  • Karşılama Konuşması
   Rakel Dink
  • Açılış Konuşmaları
   Onur Özsoy
   Cengiz Aktar
 • I. Bölüm: Kapalı Sınırlara Genel Bir Bakış
  • Moderatörün Sözü
   Gerard J. Libaridian
  • Açılıştan Kapanışa Bir Sınır Öyküsü
   Sezai Yazıcı
  • Güney Kafkasya’da Sınır Bölgelerinin Tarihi ve Anlamları
   Lale Yalçın Heckmann
  • Yumuşak Güç Sertleşirse: Son Dönemde Gürcistan-Rusya Sınırı
   Florian Mühlfried
  • Mühürlü Kapıdan Kafkasya Kapısına: Kars Deneyimi
   Naif Alibeyoğlu
 • II. Bölüm: Kapalı Sınır Hikayeleri
  • Moderatörün Sözü
   H. Neşe Özgen
  • Romanlarda Bir Can Sıkıntısı Metaforu Olarak Kars: Nairi Ülkesi ve Kar
   Vahram Danielyan
  • Kars ve Iğdır: Türkiye-Ermenistan Sınır Bölgesinde Kimlik, Hafıza ve Anıtlar
   Fabio Salomoni
  • Ermenistan Sınırından Türkiye’ye Bakmak: ‘Kapalı’ Sınırda Yaşamak
   Sayat Tekir
  • Ermenistan Ezidilerinin Kapalı Türkiye-Ermenistan Sınırına Bakışı
   Manuk S. Avedikyan
 • III. Bölüm: Kapalı Sınır ve Komşular
  • Türkiye’nin Siyasi Tercihleri ve Karabağ İhtilafının Şekillenişi
   Vicken Cheterian
  • Türkiye-Gürcistan Stratejik Ortaklığının Ermenistan İçin Olası Sonuçları
   Vahram Ter-Matevosyan
 • IV. Bölüm: Kapalı Sınır ve Küresel Bağlam
  • Sisifos Çatışması: Dağlık Karabağ İhtilafını Çözmek İçin Zorlu Bir Arayış
   Thomas de Waal
 • V. Bölüm: Açık Sınırlar, Açık Pazarlar
  • Moderatörün Sözü
   Kemal Kirişci
  • Kapalı Kapılar Ardında Ticaret: Sınır Ekonomisinin Etnisite Dinamiği
   Latife Akyüz
  • Göç Sürecinde Etnik Sınırların Yeniden Çizilmesi: Ermenistanlı Göçmenler ve Türkiyeli Ermeniler
   Lülüfer Körükmez
  • Türkiye ile Ermenistan Arasındaki İlişkilerin ve İş Sinerjisinin Güçlendirilmesi: İktisadi İşbirliği Yoluyla Güven İnşası İçin Bir Yol Haritasına Doğru
   Ussal Şahbaz
  • Kapalı Sınırın Bölge Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri
   Zümrüt İmamoğlu
 • VI. Bölüm: Açık Sınırlar, Açık Zihinler (I)
  • Sınırdaki Boşluk: Kars’ta Yıkılan İnsanlık Anıtı
   Zeynep Aktüre
  • Sınırda Anlatılar: Iğdır Halklarının Belleğinde ‘Ermeni’ ve ‘Ermenistan'
   Özlem Şendeniz
  • Sınırı Açmak Yetmez: İsrail-Ürdün Sınır Rejiminden Öğrendiklerimiz
   Tamar Arieli
 • VII. Bölüm: Açık Sınırlar, Açık Zihinler (II)
  • Moderatörün Sözü
   Razmik Panossian
  • Türkiye-Diaspora Sınırından Geçmek: Lübnanlı Ermeni Gençlerin Batı Ermenistan Ziyaretleri
   Araz Kojayan
  • Dillerin Dağları: Kafkasya’nın Farklı Müzikal Lehçelerini (Yeniden) Sunmak
   Stefan Williamson-Fa, Ben Wheeler
 • VIII. Bölüm: Sınırları Aşanlar
  • Jineolojik Barış İnşası
   Milena Abrahamyan
  • Görünen Sınırı Geçmek, Görünmeyeni Yıkmak: Ermenistan-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunda Gençler
   Urban Jaksa
  • Resmî Diplomasinin Gölgesinde: Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Çatışma Çözümü Çalışmalarının Mevcut ve Muhtemel Etkileri
   Philip Gamaghelyan
 • IX. Bölüm: Açık Sınırlar İçin Basıl Bir Gelecek?
  • Türkiye’nin Sınırları: Gürcistan, Irak, Suriye
   Burcu Gültekin Punsmann
  • Yerel Kalkınma: Sınır Ötesi Potansiyelin Ortaya Çıkarılması
   James G. Derounian
  • Güney Kafkasya’da Sınırların Açılması ve Çatışmanın Dönüştürülmesinin Olası Getirileri
   Nicole Longobardo
 • Kapanış Konuşması
  • Kapalı Sınırı ve Kapalı Bilinci Konuşmak
   Cengiz Aktar
 • Yazarlar Hakkında
 • Dizin