Editör

Ararat Şekeryan, Nvart Taşçı

Dil

Türkçe

1. baskı - Kasım 2017
314 Sayfa

 Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Yüzyıl boyunca siyasi, iktisadi ve kültürel olarak batı merkezli kapitalist dünyaya eklemlenmesinin derin etkileri olmuştur. Ticaretten sanayiye, kurumlardan tüketim biçimlerine, kentleşmeden sanata her alanda yaşanan bu değişimle toplumsal yapı hızla dönüşürken, gayrimüslim nüfus içinde de bir seçkinler zümresi gelişmeye başlamıştır.

Osmanlı modernelşme ve batılaşma sürecinin taşıyıcısı haline gelen gayrimüslimlerin, I. Dünya Savaşı'yla güçlenen milliyetçilik rüzgarı içinde sürgünü ve imhası, sanay ve tarımdan tasfiyesi, mali sermayenin el değiştirmesi ve beşeri sermayenin yok olması, Anadolu için de büyük bir yıkım olmuştur. Mimari başyapıt niteliğindeki binlerce yapı imha edilerek, üretim kollarının hemen hepsi akamete uğradı ve tarımdaki kadim bilgi birikimi yok oldu.

Kasım 2015'te İstanbul'da yapılan bir konferansta sunulan bu bilgiler, uluslaşma sürecinde, imha ve Türkleştirme politikalarıyla gayirmüslimlerin iltisadi ve toplumsal varlığının nasıl tasfiye edildiğini ortaya koyuyor.

Kitabın adı
Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı
Alt başlık
Konferans Tebliğleri Kasım 2015
ISBN
9786056710636
Fiyat
225 TL
Sayfa sayısı
314
En
150 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
630 gr
Baskı
1. baskı - Kasım 2017
Dil
Türkçe
Yazar
Kolektif
Editör
Ararat Şekeryan, Nvart Taşçı
Çeviri
Renan Akman, Cansen Mavituna, Altuğ Yılmaz
Redaksiyon
Nvart Taşçı
Yayın koordinasyon
Karun Özçelik
Kitap Tasarımı ve Tasarım Danışmanlığı
BEK Tasarım ve Danışmanlık
Tasarım uygulama
Leda Mermer
Baskı
Mas Matbaacılık

Bu kitap, 20-21 Kasım 2015'te Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan 'Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı’ başlıklı konferansta sunulan tebliğleri içermektedir. Konferans, Hrant Dink Vakfı tarafından, Boğaziçi, İstanbul Bilgi ve Sabancı üniversitelerinin işbirliği ve Chrest Vakfı, Fransa Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin desteğiyle düzenlenmiştir.

 • Açılış
  • Karşılama Konuşması
   Rakel Dink
  • Açılış Konuşmaları
   Gülay Barbarosoğlu
   Nihat Berker
   Mehmet Durman
 • I. Bölüm: İşgücü Hareketleri ve İktisadî Faaliyet
  • 1890’larda Taşradan İstanbul’a Ermeni Göçü: Göçmen Profili
   Jelle Verheij
 • II. Bölüm: Belirli Bölgeler ve Gruplar (I)
  • Dağılıp Gitmiş Bir Coğrafya: Harput ve Altınova’da Endüstriyel ve Tarımsal Örüntülerde 1915 Sonrası Değişimler
   Zeynep Kezer
  • Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun Adana-Kozan’da (Sis) El Konan Mülkleri
   Elçin Macar
  • Müslümanlaştırılmış Ermeniler: Hemşin Coğrafyasına Tarihsel Bir Bakış
   Serap Demir
  • 1875-1925 Afyonkarahisar Osmanlı Ermeni Ekonomisine Bakışlar
   Caroline Mesrobian Hickman
 • III. Bölüm: Belirli Bölgeler ve Gruplar (II)
  • Anlatılmamış Hikâyeler: Türkiye’nin Son Levantenlerin Toplumsal ve Dinî Yaşamı
   Giardano Altarozzi ve Julia Alexandra Oprea
  • Hayatta Kalma Stratejileri: Avukat Vladimir Mırmıroğlu ve İşgal İstanbul’unda Rum Burjuvazisi (1919-1922)
   Dimitris Stamatopoulos
 • IV. Bölüm: Kişisel Hikâyeler ve Aile Hikâyeleri
  • Tehcirde Ermeni Bir Tüccarın Hikâyesi: Maruke İpranosyan
   Oya Gözel Durmaz
  • Gülbenkyan Ailesi ve Osmanlı / Türk Ekonomisinin Gelişimi (1880-1930)
   Jonathan Conlin
 • V. Bölüm: Hukukî ve Dinî Baskı
  • Ermenilerin El Koyulan Mallarının İadesine İlişkin Tartışmalar ve Düzenlemeler (1908-1912)
   Mehmet Polatel
  • Savaş Zamanında İktidar Partisinin ve Militanlarının Finansmanı: 1915 Kemah Katliamları
   Hilmar Kaiser
  • Ermeni Mallarını Transfer Mekanizması Olarak Zorla Müslümanlaştırma: Aşağıdan Tarih
   Anush Hovhannisyan
  • Soykırım ve Ekonomi: Ermeni ve Yahudi Soykırımları Üzerine Bir Değerlendirme
   Hamit Bozarslan
 • VI. Bölüm: Talandan Sonra
  • Birinci Cihan Harbi Sonrası Ermeni Mallarının İadesi: Cebel-i Bereket Örneği
   Ümit Kurt
  • “Aslına Bakılırsa, Sahipsiz Kalmış Durumda”: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Terk Edilmiş Mülk Kanunu” Görüşmelerinde Metin ve Altmetin (1921-1922)
   Ellinor Morack
  • Mardin’de Emval-i Metruke’nin Dağıtılması: Ulus Sesi Gazetesi Üzerinden Bir Okuma
   Emre Eldem
  • Sinan Köyü Toprak Mücadelesi: Ermeni Ferağı ve Cumhuriyet’in Feodalitesi
   Oktay İnce
  • Mülkiyetin Türkleştirilmesi ve İade ya da Tazmin
   Nevzat Onaran
 • VII. Bölüm: Kültürel Kayıplar
  • “Bizce Hiçbir Kıymeti Olmadığı Anlaşılan Eşyanın”: Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Kilise Mülkü Anlaşmazlığı, (1922-1945)
   Ümit Eser
  • Yirminci Yüzyıl Başında Kayseri ve Çevresinde Ermeni Dinî Mimarisinin Yıkımı
   Francesca Penoni
  • Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Ermenilerin Türkçe Tiyatro Faaliyetlerinden Tasfiyesi
   Fırat Güllü
 • Yazarlar Hakkında
 • Dizin