Հրանդ Տինք Հիմնարկը կը հրատարակէ իր նպատակներուն առնչուած աշխատանքները, ինչպէս ուսումնասիրութիւններու տեղեկագիրներ, հայոց պատմութեան, մշակոյթի եւ առօրեայ կեանքի շուրջ աշխատանքներ, գիրքեր որ կը հետաքրքրեն հանրութեան, ի միտի ունենալով ձայն տալ զատողութեան զոհ խմբաւորումներու։ Կարեւոր նպատակներէն մէկն է նաեւ Հրանդ Տինքի ամբողջական գործերու եւ արտասանած խօսքերու հրատարակութիւնը։

HDV Հրատարակչութեան գիրքերուն մասին մանրամասն տեղեկութեան համար սեղմեցէք: