Author

Hrant Dink

Language

Western Armenian, Turkish, English, Eastern Armenian

Translation

Pakrat Estukyan

1st edition - October 2014
164 Pages

120 TL

Հրանդ Տինքը գիրք մը չունեցաւ երբեք: «Ես գիրք չունեցող գրող մըն եմ» կ՛ըսէր ինքն ալ ծաղրելով: Այս կատակը կարեւոր իրականութեան մը մատնանշում ալ էր անշուշտ: Հրանդը իսկական առումով գործիչ մըն էր: Սակայն Թուրքիոյ ժողովրդականացման գործընթացին ալ իր նպաստը բերաւ, երբ որպէս հիմնադիր ու խմբագրապետ Ակօսի՝ իր խօսքն ու գործը կը ծաւալէր Թուրքիոյ ամենահիմնական խնդիրներուն՝ ի մասնաւորի հայ-թրքական յարաբերութիւններու նկատմամբ:

Գիրքի վերածելի իր միակ գործն է այս՝ զոր պատրաստած էր թէսէվի համար եւ առիթը ունեցած՝ աւարտելու: Այստեղ Հրանդը անցեալն ալ նորոգելու թեկնածու նորանոր տեսակէտ մը կը ցուցաբերէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ վերաբերեալ հասարակաց ապագայի իր տեսլականով: Գիրքը թէեւ չէր հրատարակուած այդ շրջանին, բայց ատիկա խնդիր չէր իրեն համար...: Վաստակը վաստակ էր, յամենայն դէպս ի չիք դառնալու չէր: Նաեւ նոր յաւելումներ ընելու համար ահագին ժամանակ կար...:

Անոր վաստակը իր լրիւ նպատակն է նաեւ: Հիմա աւելի քան երբեք կարեւոր է հասկնալ Հրանդ Տինքին նպատակը, որպէսզի կեանքն ալ մահն ալ եղած չըլլան ի զուր:

Please click here for Two Closed Peoples Two Distant Neighbours, English of the book.

Hrant Dink was born on September 15th, 1954 in Malatya and his family moved to Istanbul in 1961. He was placed in the orphanage of Gedikpaşa Armenian Protestant Church with his two brothers. He attended İncirdibi Armenian School, Bezciyan and Surp Haç Tıbrevank High School in Üsküdar and spent summers in the Tuzla Children’s Camp. Later, he married to Rakel Yağbasan from the Armenian Varto Village, south eastern Turkey, with whom he grew up at the orphanage, and they had three children.

He studied zoology and philosophy at Istanbul University. In 1996, he established Agos, the first weekly Turkish-Armenian newspaper in the history of the Turkish Republic. The main goals of Agos were, to get in touch with the Armenians in Turkey who don’t speak Armenian, to voice the institutionalized problems of Armenians in Turkey and to get support from public, and to share the Armenian culture and history with the rest of the society in Turkey. Agos with its left wing and opponent tendency, criticized the closed structure of the Armenian community, and proposed new social projects.

Hrant Dink also wrote columns in Turkish dailies, Yeni Binyıl and BirGün. He defended the establishment of relations and the opening of the border between Turkey and Armenia, supported the democratization process of Turkey and the facilitation of a mutual, considerate, and empathetic dialogue about 1915 for both nations.

In 2004, based on an article he wrote, he became the subject of a harsh edict by the General Staff, he was sued with the accusations of ‘insulting Turkishness’, he was convicted to six months of imprisonment regardless of the opposing expert opinion and he became the target of negative mass media propaganda. Hrant Dink was assassinated on January 19th, 2007 in front of his newspaper building.

The ongoing murder trial is considered to be the search for justice in Turkey.

Book name
Երկու Մօտ ժողովուրդ Երկու Հեռու Հարեւան
Original name
İki Yakın Halk İki Uzak Komşu (2008)
ISBN
9786056448812
Price
12 TL
Pages
164
Width
150 mm
Height
200 mm
Weight
172 gr
Printing
1st edition - October 2014
Language
Western Armenian
Author
Hrant Dink
Translation
Pakrat Estukyan
Editor
Arpi Kantarcıyan
Series book design
Rauf Kösemen
Layout
Ararat Şekeryan
Cover photo
Ani, 2004
Printing
Mas Matbaacılık
 • Նախաբան՝ «Ո՞ր Ճեղքը Կը Դիմանայ Նման Ջուրին»
  Էթիէն Մահճուպեան
 • Ձօն
 • Յառաջաբան
 • Յարաբերութիւններու Բացակայութիւնը Մօտ Անցեալին
  • Պաշտօնական գետնի վրայ յարաբերութեան ջանքեր
  • Ոչ-պետական գետնի վրայ շփման ջանքեր
 • Հայ-թրքական անյարաբերութիւնը սնուցող ազդակներ Պատմութիւն... Հարուած... Փարանոյա...
  • Հայաշխարհի հոգեվիճակը կամ անտանելի ժառանգը՝ հարուած
  • Սպառուած ժառանգ՝ պատմական յարաբերութիւն
  • Թրքական ազգային ինքնութեան հիմնաքարը՝ հայկական փարանոյա
 • Ի՞նչ ընել… ի՞նչ չընել…
  • Դերակատարներ… Դերեր… Նախընտրութիւններ…
  • Կղպանքը բանալու առաջին քայլը՝ Սահմանի բացումը… Դիւանագիտական յարաբերութեան հաստատումը…
  • Կղպուած պատմութիւնը բանալ եւ յառաջանալ
  • Պիտանի քաղաքականութեան տրամագիծը՝ փոխադարձ շահերու դաշտը
  • Վախի փոխարէն ցանկութիւն
 • Վերջաբան
 • Յաւելուածներ
  • Հայ ինքնութեան նոր արտայայտութիւններ, կամ «երբ ջուրը իր ճամբան գտնէ»
   Հրանդ Տինք
  • Կոչ՝ Հայաստանէն Թուրքիոյ «Որպէս հարեւաններ՝ պէտք է ցանկանանք անցեալը յաղթահարել»
   Վարդան Օսկանեան
  • Խորհրդարանական յանձնաժողովի ատենագրութենէն
   Հրանդ Տինք
 • Այբենական Ցանկ