24 yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden, genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığına Hürriyet, Güneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti. Kasım 2007’de Alev Er ile birlikte Taraf gazetesini kurdu. Halen Taraf’ın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor ve Kum Saati adlı köşesinde yazıyor. Yıllar boyunca, özgürlükçü, sistemi zorlayan görüşleri ve yazıları nedeniyle pek çok kez yargılandı, mahkûm oldu veya çalıştığı gazeteden ayrılmak zorunda kaldı, ama yoluna devam etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne süregelen “asker sorunu” olarak adlandırılabilecek konuları gündeme taşıyarak, askeri otoritenin kırılması, sorgulanması ve eleştirilmesi, ülkede demokrasinin yerleşmesi için çalışıyor. 2011 Uluslarası Hrant Dink Ödülü'ün aldı.

Kariyerine 1980'lerin ortalarında başladı. 12 yıl boyunca, organize suç, insan ve uyuşturucu ticareti, şiddet ve resmi kurumlardaki yolsuzluklar üzerine çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Kadın hakları savunuculuğu ve yazarlığı konularında uzmanlaştı. 2000'de Cancun, Meksika'da şiddet ve cinsel istismar mağduru kadın ve çocuklar için Kadınlara Tam Destek Merkezi'ni kurdu. Halen Meksika'nın en büyük gazetesi El Universal'de koşe yazarlığı yapıyor. İnsan ticareti kurbanlarına yardım etmede başarılı yöntemler üzerine atölye çalışmalarında eğitmenlik yapıyor. 2011 Uluslarası Hrant Dink Ödülü'ün aldı.

Politik analist ve Erivan merkezli Kafkas Enstitüsü’nün başkanı. Etnik-politik anlaşmazlıklar, komünizm sonrası dönüşümler ve genelde eski Sovyet ülkelerinde ve özelde Kafkaslarda ulus-devlet inşası çalışma alanlarıdır. 1990’ların başından itibaren güney ve kuzey Kafkaslarda, geçiş döneminde seçimler ve Sovyet sonrası kimlik inşası alanlarında çalışıyor. Ayrıca, göç, bölgesel uyum, medya gelişimi ve kamusal söylem oluşumu üzerine araştırmalar yürüttü. İskendaryan, Kafkas Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kafkas Çalışmaları Bölümü’nün yanı sıra Ermenistan’daki diğer üniversitelerde de ders veriyor.

1933 Yunanistan doğumlu film yapımcısı üniversite eğitimini Paris'te aldıktan sonra Fransa'ya yerleşti. 1982-87 yılları arasında Cınematheque Française başkanlığını yürüttü, 2007'de görevi yeniden üstlendi. Tartışmalı politik konularla ticari sinemanın eğlence değerini kaynaştırmadaki yeteneğiyle tanınıyor. Politik temalı en iyi bilinen filmi 1969 yapımı Z filmidir. Hukuk ve adalet, baslı, şiddet ve işkence çalışmalarında sıkça yer verdiği konulardır. Çoğu zaman hedef olarak seçtiği kesim merkez sağ hareketleri ve rejimler oldu.

İtalyan Senatosu Başkan Yardımcısı. Uluslararası Ticaret ve Avrupa İlişkileri Bakanlığı’nı yürüttü. Avrupa Komisyonu üyesi olduğu süre dışında 1976’dan itibaren İtalyan ve Avrupa Parlamentosu’nda dönüşümlü görev aldı. 1993’ten itibaren, eski Yugoslavya ve Ruanda için Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması için kampanyalar yürüttü. 2001-2004 arasında Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu sırada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki İnsan Hakları konusuna odaklandı. Temmuz 2003’ten beri “Afrika’da Kadın Hakları” üzerine olan Afrika İnsan Hakları Bildirgesi’nin Maputo Protokolü’nün onanması için çalışmalar sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uluslararası iktisat alanında yüksek lisans yaptı; aynı bölümde 1977-1980 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı. 1995–96 yıllarında Yeni Demokrasi Hareketi içerisinde yer aldı. 1997'de Radikal Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. 2000'de Radikal gazetesinden ayrılıp bir süre Yeni Binyıl gazetesinde yazmıştır. Ardından Mayıs 2001'de Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığına geçti. 2007-2010 yılları arasında Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Halen, Zaman gazetesinde yazıyor.

Başlıca, günümüz Türkiye’sindeki eğitimli, kentli ve dindar Müslüman kadınları üzerine araştırmalar yürüten sosyolog. 1986-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Şu anda École des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS)CADIS), Sosyolojik analiz ve Müdahale Bölümü’nün başkanı. Modern Mahrem kitabını yazan Göle birebir görüşmelere dayanarak İslami toplumsal cinsiyetin emel ilkelerini benimseyen genç Türk kadınları hakkında çalışmalar yürütüyor.

Siyasi konularda yazdığı yazılarla, blog ve köşe yazarlığı ile tanınan Ash, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'daki komünist diktatörlükler üzerine çalışmalar yürüten bir tarihçi. Uzun yıllar berlinde yaşayan ve demir perde'nin ardına yaptığı ziyaretler ile Alman dili ve kültürü hakkındaki bilgilerini geliştirme fırsatını buldu. Çlaışmaları 1989 sonrası eski Doğu Bloğu'nun geçirdiği dönüşümü kapsıyor. The London Times'ta Orta Avrupa İlişkileri bölümünde baş yazar ve The Independent'ta Dış İlişkiler bölümünde köşe yazarı olarak çalıştı. Halen pek çok Amerikan gazetesinde yazıyor ve The Guardian'da haftalık köşesi bulunuyor.
Rakel Dink 1959’da Silopi’de doğdu. Ailesi, Ermeni Varto Aşireti’ndendir. 1968 yılında, Anadolu’da dağınık yaşayan Ermenileri bulmak ve çocukları eğitmek amacıyla yola çıkan İstanbul’lu bir grup Ermeni tarafından, köyünden 12 çocukla beraber, eğitim amacıyla İstanbul’a getirildi. İstanbul’da ilk geldikleri yer, Tuzla’daki Ermeni Çocuk Kampı’ydı. Orada tanıştığı Hrant Dink’le evlendi. Eşiyle birlikte, daha sonra ellerinden alınacak olan Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nda idareci oldu. 19 Ocak 2007’de eşi Hrant Dink gazetesi Agos’un önünde öldürüldü. Benzer acıların yaşanmaması için kurulan, demokrasi ve insan hakları için çalışan Hrant Dink Vakfı’nın başkanlığını yapıyor.