Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de bir törenle veriliyor.

Ödül, her sene, biri Türkiye’den, biri Türkiye dışından iki kişi, kurum ya da gruba veriliyor. Bunun yanında ödül komitesi, her yıl, o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink Ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları “ışıklar” adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim eiliyor.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Uluslararası Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü adayları, ödül komitesi tarafından yıllık taramalarda saptanır ve/veya kişi, örgüt ve kurumlar tarafından önerilir. Kişiler kendilerini aday gösteremez.

Ödülün logosu Bülent Erkmen ve ödül heykelciği Erdağ Aksel tarafından tasarlanmıştır ve bütün hakları Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na aittir. Ödülde kullanılan Dry Road müziği Arto Tunçboyacıyan tarafından bestelenmiştir.