1957’de Paris’te doğdu. 12 Eylül’ün ardından demokratikleşme ve sivilleşmeye hizmet edecek etkili ve popüler yayıncılık yapmak amacıyla 1983’te arkadaşlarıyla birlikte İletişim Yayınları’nı kurdu. 1999 Marmara Depremin ardından bölgede oluşturulan sivil yardım ağlarına katıldı. 2002’de kültür ve sanat etkinliklerini çoğaltmak, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları savunmak için iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerle birlikte Anadolu Kültür’ü kurdu. 1990’larda, Doğu ve Güneydoğu illerindeki çatışmaların açtığı toplumsal yaraların sarılması, diyalog ve toplumsal barış kültürünün sanat aracılığıyla inşası için Diyarbakır Sanat Merkezi’nin kurulmasına önayak oldu. Yine Anadolu Kültür’ün desteğiyle kurulan Kars Sanat Merkezi sadece Türkiye değil, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan için de bir kültürel buluşma alanı oldu. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabulüne ilişkin müzakere sürecinde, Avrupa ile Anadolu kentleri arasında bağlar kuracak çalışmalara ağırlık verdi. 2011 Van Depremi’nden sonra çocuklarla fotoğraf atölyeleri düzenledi. Zor şartlar altında yaşayan Ezidi ve Suriyeli mülteci çocuklar için projeler üretti, kitaplar yayımladı.1993’ten beri aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Türkiye ile Ermenistan arasındaki kapalı sınırın açılmasına katkı sunmak için kültür ve sanat etkinlikleriyle yüzlerce sanatçıyı bir araya getirdi.

1979’da Mısırlı bir ailenin çocuğu olarak Suudi Arabistan’da doğdu. 2007’de, on genç kadın aktivistle birlikte Mısır’da Nazra Feminist Araştırmalar adlı sivil toplum örgütünü kurdu. Nazra aracılığıyla, hem de bireysel olarak, 2011’de Mısır Devrimi sırasında Tahrir Meydanı’nda yaşanan insan hakları ihlallerini belgeledi. Tahrir Meydanı’nda şiddete ve toplu tecavüze uğrayan kadınların haklarını korumak için yerel örgütlenmelerle birlikte çalıştı. Devrim sonrasında, cinsel şiddete uğrayan kadınlar için bir acil yardım hattı kurdu. Cinsel şiddet davalarının takipçisi oldu. Nazra’daki çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Ulusal Kadın Konseyi, Ulusal İnsan Hakları Konseyi ve Adalet Bakanlığı’yla işbirliği yaparak, yasalar ve siyasi kararlarda kadın haklarının gözetilmesini ve Mısır polis teşkilatı içinde, kadına yönelik şiddetle mücadele için özel bir birim kurulmasını sağladı. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda, Mısır’daki kadın hakları ihlallerini, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı gündeme getirdi. 2015’te, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kadın İnsan Hakları Savunucuları adlı sivil toplum örgütü koalisyonunun ve Arap Ülkeleri Kadın Politikacılar Birliği’nin kurulmasına önayak oldu
1974’te Konya’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat ve tarih eğitimi aldı. Yine aynı üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine doktora yaptı. Ortaokul ve lise yıllarından itibaren sinema, tiyatro ve edebiyat ile ilgiliydi. Boğaziçi Üniversitesi’nde tiyatro kulübüne katıldı. Kulüptekilerle, filmlerin tartışıldığı etkinlikler düzenleyerek, Türkiye sinemasının öne çıkan yönetmenlerini söyleşilere davet etti. O dönemde senaryo denemeleri yazdı ve arkadaşları ile beraber ‘Görüntü’ dergisini çıkardı. İlk uzun metrajlı filmi ‘Tepenin Ardı’, Berlin Film Festivali'nde Caligari Film Ödülü’nü ve İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü’nü aldı. Sinema ve siyaset üzerine çeşitli dergilerde yazmaya devam eden Alper, yönetmenliğinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor
1963’te Ankara’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörüdür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum ve Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012 yayın koordinatörlüğünü üstlendi. 2002-2017 arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye’de siyasî düşünce tarihi üzerine bir yüksek lisans ve doktora dersi verdi. Ağırlıklı çalışma alanı da Türkiye’de siyasal düşüncelerdir. Aralarında Karl Karx, Jürgen Habermas, Franz Kafka, Ernst Bloch, Wilhelm Schmid’in eserlerinin de bulunduğu yirmiyi aşkın kitap çevirdi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucular kurulu üyesi olarak, on beş yıldır sürdürülen yıllık “Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı”nın düzenleme kurulunda yer alıyor. 2017’den beri Tarih Vakfı yönetim kurulunda genel sekreterlik görevini sürdürüyor.

1953'te Marsilya’da doğdu. Marsilya şehrinin yerel ve bölgesel ortamından etkilendiği pek çok film yönetti ve senaryo yazdı. 1980'den beri film endüstrisinde yer almaktadır.

Filmleri birçok festivalde gösterildi. Marius ve Jeannette, Cannes IFF'de, Delluc, Lumiere Ödülleri, Cenevre’deki IFF Grand Prix, Figueira da Foz, Hayfa ve Ariane Ascaride En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2006 yılında Robert Guédiguian Ermenistan’da Altın Kayısı festivalinde Gümüş Kayısı Ödülünü kazandı.

Buenos Aires Üniversitesi'nden hukuk diplomasını aldı, Stanford Üniversitesi'nden Latin Amerika çalışmalarında yüksek lisans derecesi ve Harvard Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisans derecesini aldı.

Amerika genelinde uluslararası hukuk ve İnsan Haklarının Korunması için Amerikan Sistemi'ni kullanarak insan haklarını geliştirmek için çalışan sivil toplum kuruluşu Adalet ve Uluslararası Hukuk Merkezi (CEJIL) Direktörüdür. Hem İnter-Amerikan Komisyonu hem de İnsan Hakları Mahkemesi önünde insan hakları ihlali mağdurları adına çok sayıda dava açtı. Davaları, savunuculuğu ve yazdıkları ile uluslararası insan hakları standartlarının şekillendirilmesinde kilit rol oynadı.

2015 yılından bu yana, uluslararası temsilcilikte cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için bir girişim olan Gqual Kampanyasının kurucusu ve üyesidir. Ayrıca, diğer bölgesel ve uluslararası uzmanlarla birlikte, şu anda insan hakları savunucularına yönelik tehditleri araştırmak için bir protokol geliştirmektedir.

1949'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Merkezi Senegal, Dakar'da bulunan Afrika topluluklarının insan haklarını temel alan sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dönüşüm imkanlarını keşfetmelerini hedefleyen Tostan Sivil Toplum Kuruluşu’nun kurucusu ve yaratıcı direktörüdür.

1974'ten beri Senegal'de yaşadı ve çalıştı, ulusal dilde çığır açan eğitim programları için uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Molly’nin kırsal Senegal’deki ilk deneyimleri, birçok kalkınma çabasının Afrika topluluklarının daha derin önceliklerine değinmediği inancını pekiştirdi. Senegalli köylülerle iş birliği içinde, Afrika değerlerini teşvik etmek ve yetişkinler ve çocuklar için geleneksel öğrenme yollarını kullanmak için yeni bir eğitim programı geliştirdi. 1980lerdeki bu çabalar, 1991'de Tostan'ın kuruluşuna doğru evrildi.

Tostan’ın yenilikçi tabanlı, insan haklarına dayalı eğitim modeli, toplumların sağlık, eğitim, yönetim, çevre ve finansal güçlendirme alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmesine yol açtı. Bugüne kadar, 8 Afrika ülkesinde 8.500'den fazla topluluk, kadın sünneti ve çocuk evliliği uygulamalarından vazgeçmek için kamuya açık beyanlarda bulundu.

1976’da Ankara’da doğdu. Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını London School of Economics'te tamamladı. İsviçre Zürih'te, Cenevre Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldığı dönemde tekerlekli sandalyedeki bir arkadaşını trene bindirmeye çalışırken geçirdiği bir kaza sonucu sol kol ve bacağını kaybetti. Öğrenciliği boyunca uluslararası serbest gazetecilik, belgesel yapımcılığı ve tercümanlık yaptı. 2003'te BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bünyesinde çalıştı. 2003 ve 2010 yılları arasında Cezayir, Sahra, Mısır, Yemen, Lübnan, Suriye, Irak ve Iran’da insani yardım görevlisi ve sözcü olarak görev aldı. 2010 ve 2011 yılları arasında Cenevre'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sekreteri olarak görev yaptı. 2011-2017 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul milletvekili olarak görev yaptı. Türkiye Parlamentosu'na seçilen ilk engelli kadın ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi üyesidir.

Halen BM’de parlamenter diplomasi, yerel yönetimler, inanç ve düşünce liderleri arasında yapılan küresel çalışmalar ve uzlaşmaları yürütüyor.

1955’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1980-81’de İtalya’nın Bologna kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisans programını izledi. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de AÜSBF’den doktorasını aldı. 1982-2017 yıllarında İstanbul, Marmara ve Galatasaray üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Milliyetçilik, kimlik ve yurttaşlık meseleleri üzerine çalışmaları yayınlandı.
Rakel Dink 1959’da Silopi’de doğdu. Ailesi, Ermeni Varto Aşireti’ndendir. 1968 yılında, Anadolu’da dağınık yaşayan Ermenileri bulmak ve çocukları eğitmek amacıyla yola çıkan İstanbul’lu bir grup Ermeni tarafından, köyünden 12 çocukla beraber, eğitim amacıyla İstanbul’a getirildi. İstanbul’da ilk geldikleri yer, Tuzla’daki Ermeni Çocuk Kampı’ydı. Orada tanıştığı Hrant Dink’le evlendi. Eşiyle birlikte, daha sonra ellerinden alınacak olan Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nda idareci oldu. 19 Ocak 2007’de eşi Hrant Dink gazetesi Agos’un önünde öldürüldü. Benzer acıların yaşanmaması için kurulan, demokrasi ve insan hakları için çalışan Hrant Dink Vakfı’nın başkanlığını yapıyor.