Belleğin Arşivlenmesi projesinin üçüncü paneli "Sözlü Tarihin Gelişimi ve Kullanımı" 21 Şubat 2018 tarihinde yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen'in moderatörlüğünde yapılan panelde, Britanya Kütüphanesi ve Sözlü Tarih Topluluğu'ndan Rob Perks ve Mary Stewart sunum yaptılar. Rob Perks, "Geçmişi Araştırmak İçin Sözlü Tarihin Bir Yöntem Olarak Ortaya Çıkışı ve Bugünle İlişkisi" başlıklı sunumunda, sözlü tarih yönteminin tarihsel seyrini ve küresel düzeyde gelişimini ele aldı.  Radikal bir hareket olarak ortaya çıkan ve sessizlerin sesini ortaya çıkarmayı temel alan sözlü tarihin günümüzde büyüdüğü ve anaakımlaştığını belirtti. Mary Stewart ise "Aile Tarihi ve Sözlü Tarih: Bir Vaka Çalışması" başlıklı sunumunda, aile tarihi ve sözlü tarih ilişkisini karşılaştırmalı olarak ele aldı.  Vaka örneği olarak Pick ailesini veren Stewart, babası Charles Pick'in yaptığı mülakat kaydını dinleyen Martin Pick'in buna dair yaklaşım ve reaksiyonlarını ses kaydı örnekleriyle ortaya koydu. Konuşmasının son kısmında ise aile tarihi çalışmalarında olası etik sorunlara işaret etti.