Dr. Antranik Dakessian, İstanbul’da ilk kez, Lübnan’daki Ermeni toplumunun tarihi üzerine konuşacak. 

Panel Başlığı: Lübnanlı Ermenilerin Tarihine Bir Bakış (1915-2010) - Dr. Antranik Dakessian

Tarih: 10 Ocak 2018
Saat: 18.30
Yer: Hrant Dink Vakfı, Havak Salonu

Konuşmanın dili İngilizcedir. Simultane çeviri yapılacaktır.

Konuşma Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Dr. Antranik Dakessian, Beyrut’ta Haigazian Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Bölümü'nde doçent unvanıyla çalışmaktadır. Ayrıca 1970’ten beri yayımlanmakta olan Haigazian Armenological Review adlı yıllık akademik derginin yönetici sekreterliğini yürütmektedir. Bu süreçte araştırma makalelerinin editörlüğünü yapmış ve Haigazian Armenological Review (c. 13-33) ile ilgili bir dizi araştırma makalesinin yayın sürecini yönetmiştir. 1980'lerin ortalarından itibaren, Lübnan'daki Ermeni toplumunun özellikle ekonomik ve kültürel yönleri olmak üzere konuya farklı açılardan yaklaşan araştırmalar yürütmüştür.