Antranig Dakessian, Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihi üzerine bir konuşma yaptı. Lübnan'daki Ermeni cemaatinin tarihsel olarak dönemselleştirilmesi 1920-40 yıllarında Yurt Güvensizliği döneminden başlayarak, 1950-1965 yılları arasında İstikrar, Refah ve Yerel Çatışma dönemi olarak adlandırdığı dönemle devam etmiştir. Dakessian’ın iddiasına gore, Ermeniler 1965-75 dönemleri arasında Lübnanlı olmuşlar ve bu durumu 1975-1990 yılları arasındaki savaş yılları izledi. Aşağıda 10 Ocak 2018'de Havak Salonu'nda yapılan konuşmanın videosu yer almaktadır.