İzmir ve çevresinin toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimin 1850-1950 yılları arasındaki dönemi ele alan konferans, 24-25 Kasım tarihlerinde İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Sunum videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Açılış Konuşması
Ayhan Aktar

Açılış Tebliği
Elçin Macar:
Vangelis Kehriotis’in İzmir Tarihine Katkısı


Büyük Dönüşümden Önce İzmir
Ayhan Aktar, Oturum Başkanı

Evangelia Achladi: I. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Valisi Mustafa Rahmi
Canan Bolel: Yahudi Bedenler, Misyoner Faaliyetler: 19. Yüzyıl İskoç Misyoner Kayıtlarında İzmir’in Marjinal Mekânları


İktisadi ve Toplumsal Dönüşüm
Haris Exertzoglou, Oturum Başkanı

Ayça Akarçay: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişte Ege Bölgesinde Tarımsal Verimlilik
Emre Erol: Foça/Phokaia’nın Canlı Bir Şehirden Hayalet Şehre Dönüşümü ve Bunun Bize Geç Dönem Osmanlı Batı Anadolu Tarihi Hakkında Söyledikleri
Ellinor Morack: “Millet aç! Bu ne demektir? Neredeyiz?”: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir ‘Fantom Sancı’ Olarak İzmir’in Yitik Hıristiyan Varlığı (1922-1925)


İzmir'de Toplum Yaşamı
Dimitris Kamouzis, Oturum Başkanı

Andreas Baltas: Yunan Millî İdeolojisinin Temsilcileri Olarak İzmirli Rum Spor Kulüpleri (1890-1922)
Anahit Kartashyan: İzmir Ermeni Toplumunda Osmanlıcılığı Teşvik Amacıyla Düzenlenen Kamusal ve Toplumsal Kutlamalar
Nikos Ordoulidis: Yunan Estudiantinası’nın ‘Ekümenliği’


Yeni Kurumlar ve Yeni Düşünceler

Elçin Macar, Oturum Başkanı

Esin Berktaş: Uluslararası Haynots’tan Arsıulusal İzmir Panayırı’na: 20. Yüzyılda Basmahane ve Çevresinin Tarihsel Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma
Andreas Bouroutis: Burjuvaziyi Eğitmek: İzmir’de Uluslararası Okullar


Özel Oturum
Zakarya Mildanoğlu:
İzmir Ermeni Basın-Yayın Tarihi


Yangın ve Travma

Suavi Aydın, Oturum Başkanı

Michail Varlas: Kentin Hafızası Olarak Yangın Hafızası: 1922 Yangınının Görüntülerinin Güncel ve Tarihsel Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Hasmik Grigoryan: İzmir Felaketi Sırasında Toplu İntihar
Ari Şekeryan: Mütareke Döneminde İzmir’de Ermeni-Rum Dostluğunun Oluşumu (1918-1923)


Milliyetçilik, Yeniden İnşa ve Mülkiyet
Mehmet Polatel, Oturum Başkanı

Alp Yücel Kaya: 1873-1896 Büyük Bunalımı’ndan 1914’e İzmir’de Emekçi Sınıfların Durumu
Emre Eldem: İzmir’de Emval-i Metruke’nin Tasfiyesinde Ziraat Bankası: Anadolu Gazetesi İlanları Üzerinden Bir Okuma (1934-1936)
Ümit Kurt: İzmir’in Talanı ve İstiklal Mahkemeleri
Talat Ulusoy: Yalan Şehrin HakikatiMilliyetçilik, Kimlik ve Çevre
Alp Yücel Kaya, Oturum Başkanı

Alexandros Lamprou: Gençlik, Şiddet ve Milliyetçilik: 1934 Yazında Öğrencilerin İzmirli Azınlıklara Karşı Seferber Edilmesi
Ioannis Karachristos: İzmir ve Hinterlandında Rum Cemaatinin Popüler Kültüründe Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri
Onur İnal: İzmir ve Hinterlandı: Çevre Tarihi Perspektifi
Ümit Eser:
Yitirilmiş Bir Memleket, Solmuş Bir Pax Ottomana: Savaş Sonrası İzmir’de Üç İzmirli RumGenel Tartışmalar
Ayhan Aktar,
Moderatör
İzmir ve Çevresi: Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Değişimin Yüz Yılı