Coğrafi mesafeler dijital bağlantılarla aşılabilir mi? Beyrut’taki Haigazian Üniversitesi Ermeni Diaspora Araştırma Merkezi’nden ve Yerevan’daki Ermenistan Millî Kütüphanesi’nden temsilciler, bu iki saygın kurumun deneyimlerini İstanbul’da ilk kez, birinci ağızdan anlatacaklar. 

Dr. Tigran Zargaryan Diasporaları Dijital Kütüphaneler Aracılığıyla İlişkilendirmek: 21. Yüzyıla Özgü Zorluklar

Dr. Antranik Dakessian Haigazian Üniversitesi Ermeni Diaspora Araştırma Merkezi’nin Deneyimleri

Moderatör: Vahakn Keşişyan

Tarih: 12 Ocak 2018 Cuma
Saat: 18:30
Yer: Hrant Dink Vakfı, Havak Salonu

Konuşmanın dili İngilizcedir. Simultane çeviri yapılacaktır.

Konuşma Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Dr. Tigran Zargaryan, 30 yılı aşkın bir süredir arşiv yönetimi ve kütüphane uzmanıdır. Yerel yönetim, özel sektör, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kütüphane otomasyon ortamlarında ve arşiv ve kütüphane prosedürlerinin otomasyonu projelerinde çalışmıştır. Ermeni kütüphaneleri bilgi ağı oluşturma fikrini geliştirmiş, hibrid kâğıt ve elektronik kayıt sistemleri içeren projelerde çalışmıştır. 1996'dan beri, Ermeni kütüphanesi topluluğu için kütüphaneler ve arşivler konusunda eğitim organize etme ve eğitim verme konularında çalışmaktadır.

Dr. Antranik Dakessian, Beyrut’ta Haigazian Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Bölümü'nde doçent unvanıyla çalışmaktadır. Ayrıca 1970’ten beri yayımlanmakta olan Haigazian Armenological Review adlı yıllık akademik derginin yönetici sekreterliğini yürütmektedir. Bu süreçte araştırma makalelerinin editörlüğünü yapmış ve Haigazian Armenological Review (c. 13-33) ile ilgili bir dizi araştırma makalesinin yayın sürecini yönetmiştir. 1980'lerin ortalarından itibaren, Lübnan'daki Ermeni toplumunun özellikle ekonomik ve kültürel yönleri olmak üzere konuya farklı açılardan yaklaşan araştırmalar yürütmüştür.