Hrant Dink Vakfı, hatırlamaya dair politikaları analiz ve teşvik etmek üzere, çeşitli kurumların uluslararası işbirliği sonucu kurulmuş olan Avrupa Hafıza Gözlemleme Komitesi'ne (EUROM) üye oldu.

EUROM toplumsal hafızanın nasıl oluştuğuna dair disiplinler arası araştırma ve akademik faaliyetleri teşvik etmeyi, hafıza politikalarına katkıda bulunmayı, vatandaşları hafıza mirasını kullanma ve yorumlama haklarına dair harekete geçirmeyi, Avrupa’daki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin güncel tarihi üzerine düşünmeyi ve hafızanın çoğullaştırılmasını amaçlamaktadır. EUROM, Avrupa ülkeleri ve diğer farklı ülkelerdeki çeşitli siyasi rejimleri, diktatörlük rejimleri ve bu rejimlere karşı direniş hareketleri, vatandaşlık haklarına dair mücadeleler, demokrasi mücadeleleri ve geçiş dönemleri hakkındaki toplumsal hafızanın oluşturulması üzerine çalışmaktadır. Hrant Dink Vakfı, geçmişe ışık tutan ve geçmiş ile yüzleşmeyi teşvik eden projeleri dolayısıyla 19 farklı ülkeden üyeleri olan EUROM'un 45. üyesi olmuş oldu.