2023’ün Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yazılı basında ulusal, etnik ve dinî kimlik gruplarını ve LGBTİ+’ları hedef alarak nefret söylemi içeren haber ve köşe yazılarını eleştirel söylem analiziyle inceledik. “Basında Nefret Söylemi: Ekim, Kasım ve Aralık Aylarından Seçtiklerimiz” ile haber kupürlerine ve detaylı analizlerine erişebilirsiniz.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye yazılı basınında;

  • LGBTİ+’ların görünürlükleri sorunsallaştırılarak toplum yapısı için tehdit oluşturdukları iddia edildi ve cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelim gruplarını hedef alan homofobik söylem üretildi.
  • Mülteciler suçun kimlikle ilişkilendirilmesi yoluyla hedef gösterildi ve Türkiye'ye göç eden kişi sayısı sorunsallaştırılarak mültecilerin işgal tehdidi oluşturduğu iddia edildi.
  • Bir grup tarafından yapılan eylemlerin sorumluluğu olumsuz atıflar kullanılarak Yahudi kimliğine yüklendi ve Yahudiler saldırganlıkla ilişkilendirildi.
  • Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginliği ve tarihsel olayları konu edinen haberlerde, Ermeni kimliği önyargı ve düşmanlığı pekiştiren ifadelerle anıldı.
  • Hindistan’da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının sorumlusu olarak kimlik işaret edildi ve Hindular şiddetle ilişkilendirildi.
  • Tarihsel anlatılar yoluyla, Filistinli ve Arap kimlikleri olumsuz sıfat kullanımıyla nefret söyleminin hedefi oldu.

 1 Ekim 2023

1. Yeni Şafak, “ABD’de Ermeni terörü”

Haber, Los Angeles şehrinde düzenlenen konferansta Türkiye’nin Washington Büyükelçisi konuşmaya başladığı anda bir grubun yaptığı protestoyu konu ediniyor. Konferansın sonunda da aynı grubun katılımcılara saldırdığı aktarılıyor ve grubun eylemlerinin ASALA örgütünün eylemlerini hatırlattığı ifade ediliyor. Söz konusu protestonun bir grup tarafından düzenlendiği belirtilse de haber metninde ve başlığında olayın sorumluluğu kimliğe genelleniyor. Başlıkta Ermeni kimliğinin ‘terörle’ ilişkilendirilmesiyle Ermenilerin potansiyel tehdit oluşturduğu algısı pekiştiriliyor. Ermenilere yönelik düşmanlık algısı körükleniyor.

 


2 Ekim 2023

2. Milat, “Hindu Vahşeti"

Haber, Hindistan’ın Jaipur şehrinin Ramganj bölgesinde yaşanan tartışma sonucu bir kişinin öldürüldüğünü aktarıyor. Haber metninde, öldürülen kişinin Müslüman olduğu aktarılırken olayın sorumlusu olarak radikal Hindu çeteler gösteriliyor. Ancak metnin devamında ve haber başlığa taşınırken olayın sorumluluğu Hindu kimliğine yükleniyor. Başlıktaki ‘vahşet’ ifadesiyle, Hindu kimliği şiddetle ilişkilendiriliyor ve Hinduların tehdit oluşturduğu algısı pekiştiriliyor.

 

 

3 Ekim 2023

 

3. Türkiye’de Yeniçağ, “Rumların 60 yıllık yalanı”

Köşe yazısı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yaşanan gerilimleri ve bazı politikacıların olaylarla ilgili ifadelerini konu ediniyor. Yazıda, tarihsel anlatılarda yer alan şiddet olaylarının sorumluluğu ve politikacıların olaylara yaklaşımları kimliğe genelleniyor. Rum kimliği şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek hedef gösteriliyor. Ayrıca, tarihsel olayların çarpıtıldığı iddiası Rum kimliğine genelleniyor ve Rumlara yönelik önyargılar pekiştiriliyor. 

 

3 Ekim 2023

 

4. Karar, “Rus esaretinden vatana dönüş”

Haber, Ukrayna-Rusya arasında oluşturulan insani koridor üzerinden Ukrayna’ya dönen ve güvenli bölgelere yerleştirildikleri aktarılan insanları konu ediniyor. Ancak, haber başlığa taşınırken savaş süresince yaşananların sorumluluğu kimliğe yükleniyor. Rus kimliği olumsuz sıfat kullanımıyla hedef gösteriliyor ve Ruslara yönelik mevcut düşmanlık algısı körükleniyor.

 

3 Ekim 2023

 

 

5. Yeni Mesaj, “Sessiz istila mı?”

Köşe yazısı, Türkiye’de yaşayan mültecilere dair yazarın görüşlerini aktarıyor. Mültecilerle ilgili yanlış bilgi olduğu daha önce açıklanan iddialar yeniden paylaşılıyor ve mültecilerin Türkiye’deki durumuyla ilgili çarpıtmalara yer veriliyor. Mültecilerin varlığı toplumsal düzen ve ekonomi için ‘tehdit’ olarak yorumlanıyor. İlerleyen yıllarda demografik yapının nasıl olacağına dair yapılan tahminlerle ‘tehdit’ algısı pekiştiriliyor. Mültecilere yönelik düşmanlık algısı körükleniyor.

3 Ekim 2023

 

6. Yeni Devir, “Sapıklara izin vermediler”

Haber, Beyrut’da LGBTİ+’ların düzenlediği gösterinin, karşıt gösteriye gelen insanlar tarafından engellenmesini konu ediniyor. Haberde ve başlıkta, nefret söyleminin üretilmesinde kalıplaşmış olan ‘sapık’ ifadesiyle LGBTİ+’lar hedef gösteriliyor. LGBTİ+’ların hak mücadelesi ve görünürlüğü sorunsallaştırılarak heteronormativite dışında kalan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gruplarına yönelik düşmanlık körükleniyor.

 

4 Ekim 2023

 

7. Yeni Akit, “KARABAĞ’DA ERMENİ İFTİRASI ÇÖKTÜ”

Haberde Karabağ’da yaşanan savaş ve sonrasında bölgedeki Ermeni nüfusunun azalması konu ediliyor. Ateşkes sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Karabağ bölgesiyle ilgili rapordan bahsediliyor ve Birleşmiş Milletler sözcüsünün açıklaması aktarılıyor. Haberde savaş süresince yaşanan şiddet olayları ‘yalan’ ve ‘iftira’ olarak tanımlanırken, bu eylemlerin sorumluluğu Ermeni kimliğine yükleniyor. Haber metninde Fransız kimliği de bu eylemleri desteklediği gerekçesiyle hedef gösteriliyor. Aynı zamanda Ermeni kimliği nefret söyleminin üretilmesinde kalıplaşan ifadelerden ‘terör’ kelimesiyle birlikte anılıyor ve Ermeniler şiddetle ilişkilendiriliyor. Metinde ve başlıkta kullanılan olumsuz ifadelerle Ermenilere yönelik düşmanlık körükleniyor.

 

5 Ekim 2023

 

8. Aydınlık, “LGBT PROPAGANDA VE ÖRGÜTLENMESİNE SON”

Haber, bir siyasi parti tarafından hazırlanan ve ‘doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propaganda ve örgütlenmesinin suç olduğuna’ ilişkin kanun teklifini konu ediniyor. Haber metninde LGBTİ+’ları hedef gösteren yedi maddelik kanun teklifinin detaylarına ve parti genel başkanının açıklamalarına yer veriliyor. Genel başkanın açıklamaları ve ilgili kanun teklifinin maddeleri tırnak işareti kullanılmadan haber içeriğine taşınıyor. Tırnak işareti kullanılmadan aktarılan ifadelere eleştirel bir şekilde yaklaşılmıyor ve nefret söylemi ifadeleri benimseniyor. Bu yolla, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylem ve nefret söylemi yeniden üretiliyor. Haber metninde toplumsal cinsiyet eşitliğinin de sorunsallaştırılmasıyla kadınlara yönelik ayrımcı söylem üretiliyor. LGBTİ+’lar ‘propaganda’ ve ‘dayatma’ gibi sıkça kullanılan olumsuz ifadelerle hedef gösteriliyor. ‘Aile, çocuklar ve toplum yapısı’ için ‘tehdit’ olarak işaret edilen LGBTİ+’lara yönelik düşmanlık körükleniyor.

 

8 Ekim 2023 

9. Yeni Akit, “Sizi gidi ikiyüzlü gâvurlar”

Haber, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin Hamas-İsrail Savaşı’na dair yaptıkları resmî açıklamaları konu ediniyor. Ülkelerin yaptığı resmî açıklamaların sorumluluğu kimliğe yükleniyor. Söz konusu açıklamalar haberleştirilirken, Müslüman ve Hıristiyan kimlikleri arasında hiyerarşik bir ilişki kuruluyor. Hıristiyan kimliği olumsuz sıfat kullanımıyla hedef gösteriliyor. Nefret söylemi üretiminde sıkça kullanılan ‘gâvur’ ifadesiyle Hıristiyan kimliği merhametsizlik, zalimlik ve düşmanlıkla ilişkilendiriliyor.1 Hıristiyanlara yönelik önyargılar ve düşmanlık pekiştiriliyor. 

 

 

9 Ekim 2023 

 

10. Türkiye’de Yeniçağ, “Çeteleşen sığınmacılar tehdit haline gelirken”

Haber, ‘515 çetesi’ olarak adlandırılan grubun kuruluş hikâyesini ve faaliyetlerini konu edinen kitabın tanıtımını yapıyor. Yazarın kitapla ilgili yaptığı değerlendirme aktarılıyor. Haberde, söz konusu grubun Türk karşıtı olduğu aktarılıyor ve Türkiye’ye gelen mülteciler tarafından oluşturulduğu iddia ediliyor. Haber başlığa taşınırken, grubun eylemlerinin sorumluluğu çarpıtma yoluyla mülteci kimliğine yükleniyor. Mültecilerin toplumsal düzen için ‘tehdit’ oluşturdukları algısı pekiştiriliyor. Suçun kimlikle ilişkilendirilmesi yoluyla mültecilere yönelik mevcut önyargılar körükleniyor.

 

10 Ekim 2023

 

 

11. Aydınlık, “Pişman olanlara kimlik: Trans lezbiyen”

Haber, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), LGBTİ+’ların hak mücadelelerini ve görünürlüğünü konu edinen sosyal medya paylaşımını konu ediniyor. Ancak, söz konusu paylaşım ‘LGBTİ+ propagandasına destek’ şeklinde yorumlanıyor. Haberde, bir dernekten kişilerin paylaşımla ilgili benzer görüşlerine de yer veriliyor. Bu ifadeler haberde, tırnak işareti kullanılmadan yer aldığı için homofobik söylem yeniden üretiliyor. Haberde ve başlıkta, LGBTİ+ların varlığı ‘dayatma’ ve ‘propaganda’ gibi olumsuz ifadelerle tanımlanıyor. Cis-heteronormative dışındaki kimliklerin aile, toplum ve kadınlar için ‘tehdit’ oluşturduğu iddia ediliyor. LGBTİ+’lara yönelik mevcut düşmanlık körükleniyor.

 

 

 

 
12 Ekim 2023

 

12. Milat, “Hindular Keşmir'de medrese yaktı”

Haber, Hindistan’ın Keşmir eyaletinde bir medresenin Hindistan yönetimi tarafından yıkılmasını konu ediniyor. Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde yönetim tarafından Müslümanlara yönelik yapılan eylemlerin devamlılığı örnekler üzerinden aktarılıyor. Metinde eylemlerin sorumlusu Hindistan yönetimi olarak ifade edilse de, haber başlığa taşınırken sorumluluk kimliğe yükleniyor. Hindu kimliği şiddetle ilişkilendirilerek hedef gösteriliyor. Bu yolla, Hindulara yönelik mevcut önyargılar pekiştiriliyor.

 

13 Ekim 2023

 

13. Milliyet, “Filistin’den hesap sormanın tam zamanı”

Köşe yazısı, Gazze’deki şiddet eylemleri sonucunda yaşanan hak ihlalleri hakkında yazarının görüşlerini aktarıyor. Ancak yazar, tarihsel olaylara referans verirken kimlikleri hedef gösteriyor. Metinde, Filistin’in Ermeni Soykırımını kabul etmesi sorunsallaştırılıyor. Filistinliler ve Ermeniler düşman olarak işaret ediliyor. Ayrıca, Arap kimliği olumsuz sıfat kullanımıyla hedef gösteriliyor ve ‘ihanet’ ifadesiyle birlikte anılıyor. Bu yolla Ermeniler, Filistinliler ve Araplara yönelik mevcut önyargılar pekiştiriliyor. 

14 Ekim 2023 

14. Yeni Söke Gazetesi, “Arapların ihaneti nelere mal oldu”

Köşe yazısı 1. Dünya Savaşı dönemini ve tarihsel gelişimini yorumluyor. Savaş sırasında Filistinlilerin Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında taraf olarak yer almadığı aktarılıyor ve Britanya ile hareket etmeleri eleştiriliyor. Yazar, görüşlerini aktarırken devletlerin savaş politikalarının sorumluluğunu kimliklere yüklüyor. İngiliz kimliği düşman olarak konumlandırılırken, Filistinli ve Arap kimlikleri ‘ihanet’ ile ilişkilendiriliyor. Böylece, mevcut savaş söylemi körükleniyor.

 

21 Ekim 2023  

 

15. Milat, “Fransız İkiyüzlülüğü”

Haber, Fransa’da aşırı sağcı olarak isimlendirilen bir siyasetçinin, ülkedeki İslamcı ideolojilerin yasa çıkartılarak yasaklanmasını talep ettiğini aktarıyor. Ayrıca, Fransa’da bir futbolcunun İsrail-Hamas savaşıyla ilgili paylaştığı ifadeler sonrasında siyasetçiler tarafından hedef alındığından bahsediyor. Haber başlığa taşınırken, siyasetçilerin ifadelerinin sorumluluğu Fransız kimliğine yükleniyor. Olumsuz sıfat kullanımıyla Fransızlara yönelik düşmanlık algısı pekiştiriliyor.

 

25 Ekim 2023

16. Yenigün (Muğla), “ABD projesi ve sığınmacılar”

Köşe yazısı, Türkiye’ye yaşayan mültecilerle ve diğer ülkelerin göç politikalarıyla ilgili yazarın görüşlerini aktarıyor. Türkiye’deki demografik yapının değişme ihtimalinden bahsederek, mültecilerle ilgili kaynağı belirtilmeden yanlış bilgiler yeniden üretiliyor. Mültecilerin hak ve özgürlüklerden faydalanması ve görünürlüklerinin artması sorunsallaştırılıyor. Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak Suriye, Afgan ve Irak kimlikleri işaret ediliyor. Mültecilerin varlığı ‘işgal tehdidi’ olarak yorumlanıyor ve mevcut düşmanlık algısı körükleniyor.

 

 

27 Ekim 2023

17. Yeni Akit, “Cumhuriyet yürüyüşünde LGBT rezaleti”

Haber, Mersin’in Tarsus ilçesindeki anaokul öğrencilerinin katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü’nde gökkuşağı renkleriyle süslenmiş balon uçurulduğunu aktarıyor. Haber, Cumhuriyet Yürüyüşü’ndeki balonun gökkuşağı renklerini LGBTİ+ bayrağıyla ilişkilendiriyor ve tören sırasında LGBTİ+’lar tarafından bayrak asıldığını iddia ediyor. Haber başlığa taşınırken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gruplarının varlığı ‘rezalet’ olarak ifade ediliyor. Haberde LGBTİ+’ların görünürlükleri sorunsallaştırılarak homofobik söylem üretiliyor. Cis-heteronormative dışındaki kimlik gruplarının çocuklar için ‘tehdit’ oluşturduğu vurgulanıyor. LGBTİ+’lara yönelik mevcut düşmanlık ve nefret söylemi körükleniyor. 

 

28 Ekim 2023 

18. Türkiye’de Yeniçağ, “ Ermeni mayınları 3 bin 413 Azerbaycanlının canına mal oldu”

Haber, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 1991 yılından itibaren Azerbaycan topraklarına döşenen mayınlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı konu ediniyor. Açıklamada, mayınların Ermenistan hükümeti tarafından yerleştirildiğini iddia ediliyor ve mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısıyla ilgili veriler aktarılıyor. Haber başlığa taşınırken, devletler arası gerginliğin sorumlusu olarak kimlik işaret ediliyor ve ‘Ermeni mayını’ ifadesiyle Ermeni kimliği şiddetle ilişkilendiriliyor. Kimlik vurgusuyla halklar arası düşmanlık körükleniyor ve Ermenilere yönelik önyargılar pekiştiriliyor.

 

31 Ekim 2023

19. Milli Gazete, “Ermeni iftira anıtının kaldırılması için gösteri”

Haber, Köln şehrinde yer alan Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için bir grup tarafından yapılan protesto eylemini ve eylem sırasında yapılan açıklamayı konu ediniyor. Haberde söz konusu anıtın kaldırılmasıyla ilgili mahkeme kararı olduğu iddia ediliyor. Haber başlığa taşınırken, anıt, kimlik vurgusu yapılarak ‘iftira’ ifadesiyle tanımlanıyor. Ermeni kimliği olumsuz sıfat kullanımıyla hedef gösteriliyor ve Ermenilere yönelik mevcut önyargılar körükleniyor.

 

2 Kasım 2023

20. Aydınlık, “LGBT'yi dayatan baro yönetimi ayakta kalamaz”

Haber, Ankara Barosu tarafından yapılan cinsiyet eşitliği konulu etkinlik sonrasında bir avukat tarafından yapılan sosyal medya paylaşımını konu ediniyor. Avukatın etkinliğe karşı çıktığını konu edinen paylaşımı sonrasında, Baro yönetimi tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı ve hakkında disiplin kovuşturması başlatıldığı aktarılıyor. Baro yönetiminin kararı haber başlığına kimlik hedef gösterilerek taşınıyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gruplarının varlığı ‘dayatma’ olarak tanımlanıyor. Bu yolla, LGBTİ+’lara yönelik önyargılar körükleniyor.

 

3 Kasım 2023

21. Yeni Konya Gazetesi, “Yahudi vuruyor dünya seyrediyor”

Haber, İsrail-Hamas savaşındaki şiddet olaylarını ve hayatını kaybeden Filistinli sayısını aktarıyor. Dünya kamuoyunun yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili tepki göstermediğini eleştiren haber, yaşananların ve devlet politikalarının sorumluluğunu kimliğe yüklüyor. Haber başlığında Yahudi kimliği şiddetle ilişkilendirilerek hedef gösteriliyor. Böylece, Yahudilere yönelik mevcut düşmanlık algısı körükleniyor.

 

3 Kasım 2023 

22. Türkiye, “Orta Asya’ya Rum şantajı”

Haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı isimli zirveye gözlemci üye olarak katılmasını konu ediniyor. KKTC’nin gözlemci üye devlet olarak zirvede yer alması, uluslararası tanınma olarak yorumlanıyor. Haberde, bir politikacının KKTC’nin gözlemci üye olarak yer almasından dolayı Türk devletlerine ambargo uygulayacağını konu edinen iddiası aktarılıyor. Politikacının açıklaması haberleştirilirken kimlik hedef gösteriliyor ve ‘tehlike unsuru’ olarak işaret ediliyor. Rum ve Yunan kimliklerine olumsuz ifadeler atfedilerek var olan düşmanlık söylemi pekiştiriliyor.

 

13 Kasım 2023

23. Yeni Şafak, “Dünyaya gelmeden soykırıma maruz kalan bebekler”

Köşe yazısı, Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe giren Soykırım Sözleşmesi’ni, savaş ortamlarının epigenetik etkisi ve İsrail-Hamas savaşına dair bu konu başlıkları altında yazarın yorumlarını aktarıyor. Soykırım Sözleşmesi tanımı aktarılırken, Irak’ta Süryanilere yapılan soykırımın sorumluluğu kimliklere yükleniyor. Arap ve Kürt kimlikleri şiddetle ilişkilendiriliyor. Bu yolla, Araplara ve Kürtlere yönelik düşmanlık söylemi pekiştiriliyor.

 

14 Kasım 2023

24. Türkiye, “Batı Şeria’da ÇİN İŞKENCESİ”

Haber, İsrail polisi tarafından Batı Şeria sokaklarına kurulan kamera sistemlerini aktarıyor. Sokaklara kurulan kameraların, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Pekin şehrinde Uygurları gözetlemek amacıyla kullandığı aynı kamera sistemi olduğu belirtiliyor. Haber başlığa taşınırken, yapılan kimlik vurgusuyla Çinliler şiddetle ilişkilendiriliyor. Çinli kimliğine yönelik önyargılar ve düşmanlık pekiştiriliyor.

 

20 Kasım 2023

25. Milat, “İSRAİL 40 GÜNDE SIRPLARI GEÇTİ”

Haber, İsrail silahlı güçlerinin Gazze’deki eylemleri sonrasında Filistin resmî haber ajansı tarafından paylaşılan hayatını kaybeden kişi sayısı verilerini aktarıyor. Gazze’de yaşanan şiddet olayları Afganistan ve Hiroşima’daki bombaların etkileriyle, Ukrayna ve Bosna’da hayatını kaybeden kişi sayılarıyla karşılaştırılıyor. Filistin resmî haber ajansının verileriyle Srebrenitsa Soykırımı’ndaki öldürülen kişi sayısı karşılaştırılırken yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğu kimliğe yükleniyor. Sırp kimliği şiddetle ilişkilendiriliyor ve Sırplara yönelik düşmanlık körükleniyor.

 

21 Kasım 2023

26. Sabah, “SİVİL YAHUDİLER HER YERDE SİLAHLA GEZİYOR YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA’DA TERÖR ESTİRİYOR”

Haber, İsrail’de Yahudi bir grubun silahlandırıldığını ve sivillerin silah bulundurma başvurularının arttığını iddia ediyor. Söz konusu grubun sokaklarda silahla dolaştığı ve ‘tehdit’ unsuru oluşturduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Batı Şeria’da kaynağı belirtilmeyen ve Filistinli sivilleri hedef alan şiddet olaylarından örnekler aktarılıyor. Haber başlığında ve içeriğinde grubun eylemlerinin sorumluluğu kimliğe yükleniyor. Yahudi kimliği şiddetle ilişkilendiriliyor ve potansiyel bir tehlike olarak işaret ediliyor. Bu yolla, Yahudilere yönelik mevcut düşmanlık pekiştiriliyor. 

 

27 Kasım 2023

27. Milat, “Filistin’i destekleyen başkana Yahudi zorbalığı”

Haber, Saraybosna Belediye Başkanı’nın Gazze’deki şiddet olaylarını ve sivil ölümlerini kınaması sonrasında bir iş insanı tarafından tehdit edildiğini konu ediniyor. Belediye Başkanı’nın aldığı tehdit notu sonrasında iş insanını polise şikayet ettiği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aktarılıyor. Başlıkta söz konusu tehdit notunun sorumluluğu olumsuz sıfat kullanımıyla kimliğe yükleniyor. Şiddetle ilişkilendirilen Yahudi kimliğine yönelik mevcut önyargılar ve düşmanlık körükleniyor. 

 

14 Aralık 2023

28. Türkiye’de Yeniçağ, “BU HAFIZAYI SİLMEK MÜMKÜN MÜ?”

Köşe yazısı, İsrail-Hamas savaşında yaşanan olaylara dair yazarın yorumlarını İkinci Dünya Savaşı döneminde Yahudileri hedef alan şiddet olaylarına atıfta bulunarak aktarıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Holokost’un sorumluluğu kimliğe yükleniyor ve olumsuz sıfat kullanımıyla Almanlar şiddetle ilişkilendiriliyor. Geçmişte Yahudileri hedef alan şiddet olaylarının nedeni olarak Yahudi kimliği işaret ediliyor ve ‘fitne ve fesat çıkardıkları’ iddia ediliyor. Yahudi Soykırımı’nda yaşanan hak ihlallerinin ve Holokost’un hafızasını oluşturan sanatsal üretimlerin ‘Yahudi uydurması’ ve ‘yalan’ olduğu iddia ediliyor. Yahudi kimliğine yönelik olumsuz çağrışımlar atfedilerek var olan önyargılar körükleniyor. Ayrıca, İsrail-Hamas savaşında yaşanan hak ihlalleri, devlet politikaları ve ideolojiler eleştirilmeden İsrail kimliğine yükleniyor ve İsraillilere yönelik düşmanlık söylemi pekiştiriliyor.  

 

15 Aralık 2023

29. Yeni Akit, “EŞCİNSELLİK İNSANLIĞA SAVAŞTIR”

Haber, bir psikiyatristin yazdığı araştırma kitabını ve ona dair yazarın açıklamasını aktarıyor. Açıklamada LGBTİ+’ların toplum yapısı için ‘tehdit’ oluşturdukları iddia ediliyor ve görünürlükleri sorunsallaştırılıyor. Heteronormativite dışındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği grupları ‘sapkın’ ifadesiyle nitelendiriliyor. Psikiyatristin açıklamasında yer alan ifadeler tırnak işareti kullanılmadan haber başlığına taşınıyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini hedef alan homofobik söylem yeniden üretiliyor. Kimliklerin eşit temsil hakkının eksikliğine değinilmeden LGBTİ+lara yönelik var olan düşmanlık körükleniyor.

 

25 Aralık 2023

30. Aydınlık, “Yeni göç yasası ve değişmeyen Fransız ırkçılığı”

Köşe yazısı, Fransa’da hazırlanan ‘Göçün kontrol altına alınması ve entegrasyonunun iyileştirilmesi’ başlıklı yeni göç yasa tasarısının içeriğinden ve mecliste kabul edildiğinden bahsediyor. Metin içerisinde Fransa’da tarih boyunca göç yasalarının değişikliğe uğradığı aktarılıyor. Yeni göç yasasının maddeleri göçmen hakları açısından eleştirilirken, başlıkta devlet politikalarının sorumluluğu kimliğe yükleniyor. Olumsuz sıfat kullanımıyla Fransız kimliği hedef gösteriliyor ve Fransızlara yönelik önyargılar pekiştiriliyor. 

 

31 Aralık 2023

31. Yeni Asır, “Yahudi’nin gözü Filistin’de”

Köşe yazısı, Gazze’de yaşanan şiddet olaylarının tarihsel gelişimini yorumluyor. Yazar, Osmanlı dönemini konu edinen kitaplara referans göstererek Sultan Abdülhamid dönemindeki nüfus politikalarından ve toprak satışları için uygulanan politikalardan bahsediyor. Ancak, söz konusu politikalar yorumlanırken kimlik olumsuz genellemeler ve çarpıtmalar yoluyla hedef gösteriliyor. Yahudilerin varlığı potansiyel bir ‘tehlike’ olarak işaret ediliyor. Devletlerin güncel savaş politikalarının sorumluluğu Yahudi kimliğine yükleniyor ve Yahudiler şiddetle ilişkilendiriliyor. Olumsuz ifadelerle birlikte anılan Yahudilere yönelik önyargılar ve düşmanlık algısı körükleniyor.

 

 

1 Yumul, A. & Kan, E., (2017). “Yazılı Basında Gavur Söylemi Raporu”, (4).


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.