Hrant Dink Vakfı’nın yemek kültürüne odaklanan ‘Lezzetin Hafızası’ paneller ve atölyeler dizisinin ilk etkinliği, 8 Nisan 2017 günü ‘Bayram Sofraları’ paneli ve yumurta boyama atölyesi ile başladı.

Gacı Gibibelgeselinin gösteriminin ardından yönetmen Serkan Çiftçi ve belgeselde yer alan Berfin Kılıç’ın katıldığı söyleşi, KAOS GL üyesi Yıldız Tar’ın moderatörlüğünde Havak Salonu'nda yapıldı.

Kameralı Çocuk kısa film gösteriminin ardından Şenay Özden'in moderatörlüğünde filmin oyuncusu Jwan Abdo, yönetmen İbrahim Yeşilbaş ve koordinatör Yılmaz Delen'in katıldığı bir söyleşi yapıldı.

Feyza Akınerdem'in moderatörlüğünde, Banu Güven, Emine Uçak Erdoğan ve Melis Alphan ile kadının medyada temsil edilme biçimlerini, kadın odaklı haberciliği ve kadın gazetecilerin sektördeki deneyimleri ele alındı.

Elmas Arus ve Haluk Arus'un yönetmenliğini yaptığı Buçuk belgeselinin gösteriminin ardından Roman Medya ekibi üyesi Pınar Sayan’ın moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Elmas Arus ile söyleşi yapıldı.

Prof. Ronald Grigor Suny, 'Aşırılıklar Çağında Ermeniler ve Ermenistan' başlıklı Ermeni tarihine odaklanan konuşmalar dizisi gerçekleştirdi. Beş konuşmanın yapıldığı dizi Gulbenkian Vakfı ve Sivil Düşün'ün destekleriyle yapıldı. 

Ömer Madra'nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Bengi Akbulut, Cemil Aksu ve Güven Eken ile iklim krizi, çevresel adaletsizlik ve çevresel bozulmaların farklı sosyo-ekonomik gruplar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Melda Akbaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Emrah Kırımsoy, Mehmet Onur Yılmaz, Ada Ümmühan Köse ve Ali Koç ile çocuğun insan hakları, eğitimde ayrımcılık ve alternatif yöntemler tartışıldı.

Nurcan Akad’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Sevda Alankuş, Mete Çubukçu ve Murat Çelikkan’ın katılımıyla, Türkiye’de hak temelli habercilik, barış gazeteciliği ve çatışmalı süreçlerde medyanın rolü tartışıldı.

Itır Erhart'ın moderatörlüğünde, sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetlendirilmiş bir alan olan futbolda kadınların ve LGBTİ’lerin deneyimlerinin tartışıldığı panele, İlknur Hacısoftaoğlu, Pınar Öztürk ve Nazlı Cabadağ katıldı.

Hafıza mekânları panelleri çerçevesindeki ilk etkinlik 10 Haziran 2016 günü, Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda 'Hafızanın Mekânları, Mekânların Hafızası' paneli ile gerçekleştirildi.

Antisemitizme karşı Kreuzberg Inisiyatifi (KIgA)’nden Aycan Demirel ve Amadeu Antonio Vakfı (AAS)’ndan Johannes Baldauf’un katılımıyla, Almanya’da Neo-Nazi ırkçılık, nefret söylemi, antisemitizm ve mücadele deneyimleri konuşuldu.

Türkiye eğitim sisteminde dil politikaları, kimlik ve ayrımcılık konularının tartışıldığı, Ayşe Gül Altınay'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, Şerif Derince, Elmas Arus ve Melisa Soran’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hafıza Küratörlüğü: Avrupa ve Güney Afrika’da Geçmişle Yüzleşen Müzeler paneli 28 Ekim’de Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapıldı. Panele alanında uzman dört uluslararası konuşmacı katıldı.

Türkiye’de hapishaneler, hapishanelerin geçmişi ve bugünü ve mahpusluk ekseninde ayrımcılığın tartışıldığı panel, İdil Işıl Gül'ün moderatörlüğünde, Zafer Kıraç, Mustafa Eren ve Seçil Doğuç'un katılımıyla gerçekleşti.