RONALD GRIGOR SUNY
AŞIRILIKLAR ÇAĞINDA ERMENİLER VE ERMENİSTAN

Yaklaşan konuşma

7 Nisan Cuma, 18.30
Geçmişin Sürekliliği: Günümüz Dünyasında Ermeni Kimliğinin Şekillenmesinde Tarihin Rolü

Ronald Grigor Suny, konuşmaların ardından, Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan Ancak Çölde Yaşayabilirler: Bir Soykırımın Tarihi ve Ararat'a Bakmak: Modern Tarihte Ermenistan adlı kitaplarını imzalayacaktır.

Konuşmalar Havak Salonu'nda yapılacaktır. Tüm etkinliklerde İngilizceden Türkçeye simültane çeviri olacaktır.

Geçmiş konuşmalar

Dağılma ve Yeniden Başlama: Diaspora Ermenileri
23 Mart Perşembe

Sovyetler Deneyimi: SSCB’de Ermeniler
16 Mart Perşembe

Lanetlilerin İkilemi: Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının Son Yıllarında Ermeniler
23 Şubat Perşembe

Modern Ermeniliğin İnşası: Rus ve Osmanlı İmparatorluklarında Ulusun Oluşumu
16 Şubat Perşembe


fotoğraf: Berge Arabian

Ronald Grigor Suny, Michigan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde William H. Sewell Ordinaryüs Profesörü, Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü’nde fahri profesör ve St. Petersburg'da bulunan Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde kıdemli araştırmacıdır. Bakü Komünü: Rus Devriminde Milliyet ve Sınıf; The Making of the Georgian Nation, Ararat’a Bakmak: Modern Tarihte Ermenistan; The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union; The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States ve Ancak Çölde Yaşayabilirler: Bir Soykırımın Tarihi başlıklı kitapların yazarı ve A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire başlıklı kitapların eş yazarıdır. Çarlık Rusyası ve Osmanlı Ermenileri üzerine araştırmalar yapmaktadır.