ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi laboratuvarı, Türkiye’nin ayrımcılıkla mücadele eden, söylem üzerine çalışmalar üreten ve bu alanda yapılan çalışmaları destekleyen ilk sosyal bilimler laboratuvarıdır. 

Medyada yer alan, etnik, ulusal ve dinî kimliklere karşı ayrımcı; cinsiyetçi, homofobik ve transfobik söylem içeren haberleri görünür kılmak ve medyada nefret söyleminin kullanımının azaltılmasına katkı sunmak amaçlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana Külütrel Miras çalışmalarını Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam ettirmekte olan Hrant Dink Vakfı, Hafıza Mekanlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı adlı yeni proje için çalışmalarını sürdürmekte.

Toplumsal hafızada ve vicdanlarda önemli bir yere sahip olan, Hrant Dink’in ofisini de içeren Sebat Apartmanı’nda bulunan Agos gazetesi eski ofisi bir vicdan ve hafıza mekânına dönüştürülmekte.

Hrant Dink Vakfı, tarih alanını, geçmişle yüzleşerek, farklı bir gelecek yaratabilmenin kilidi olarak görür. Gerek Ermeni tarihine, gerek Türkiye’nin tarihine ilişkin projeler, tarih yazımına felsefi ve etik olarak yaklaşmayı hedefler.

Hrant Dink Vakfı olarak Türkiye’nin, ‘en uzak’ komşusu Ermenistan’la ilişkilerinin normalleşmesi ve gelişmesini amaçlayan tüm Vakıf çalışmaları, “Sınır kafada açılır” ilkesine dayanır.

Hrant Dink Vakfı olarak Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirdiğimiz Türkiye-Ermenistan Burs Programı ve Seyahat Fonu projeleri ile iki komşu ülke halkları arasında doğrudan temasların artırılmasını, profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesini amaçlıyoruz.

Hrant Dink Vakfı olarak Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirdiğimiz Türkiye-Ermenistan Burs Programı ve Seyahat Fonu projeleri ile iki komşu ülke halkları arasında doğrudan temasların artırılmasını, profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesini amaçlıyoruz.

Dil bir kültürün en temel bileşenlerindendir. Hrant Dink Vakfı bu olgudan hareketle Batı Ermenicesi'nin yok olmaya yüz tutan bir zenginlik olarak korunmasından öte, yaşayan ve değişen dünyaya uygun öğretim bir dil olabilmesini hedefler.