Yazılı basında 30 Ocak - 5 Şubat 2017 haftasında, nefret söylemi üreten dört haber seçildi. Yunanlar, Ermeniler, Budistler ve Suriyeliler hakkında üretilen bu örnekler eleştirel açıdan incelendi.

Yazılı basında 23-29 Ocak 2017 haftasında, nefret söylemi üreten beş haber ve köşe yazısı seçildi. Yunanlar, Ermeniler, Yahudiler, Suriyeliler, Rumlar ve eşcinseller hakkında üretilen bu örnekler eleştirel açıdan incelendi.

9-13 Ocak tarihleri arasında yazılı basında yer alan etnik, ulusal ve dini kimliklere yönelik düşmanlığı ve ayrımcılığı pekiştiren beş nefret söylemi örneği tespit edildi ve bu içerikler eleştirel açıdan incelendi.

Türkiye medyasında kadınlara yönelik ayrımcı söylem örneklerinin incelendiği raporda, kadınları faili veya mağduru olduğu olayların haberleştirilme süreçleri toplumsal cinsiyet açısından ele alınıyor.

2015 yılının Eylül - Aralık dönemini kapsayan, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret söylemi içerikleri ve analizlerinin yer aldığı Medyada Nefret Söylemi Eylül - Aralık 2015 Raporu yayımlandı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yapılan işbirliği doğrultusunda, Itır Erhart ve Nazan Haydari Pekkan danışmanlığında, 'Bağımsız Disiplinlerarası Çalışma' dersini alan öğrenciler medya izleme çalışmalarına dahil oluyor.

Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü'nün basındaki yansımasını ayrımcı dil odaklı inceleyen raporda, 1995-2015 arasında yayımlanan üç gazetenin yayın politikalarında üretilen dilin dönüşümüne dair tespitler yer alıyor.

2015 yılının Mayıs - Ağustos dönemini kapsayan, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret söylemi içerikleri ve analizlerinin yer aldığı Medyada Nefret Söylemi Mayıs - Ağustos 2015 Raporu yayımlandı. 

2015 yılının Ocak - Nisan dönemini kapsayan, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret söylemi içerikleri ve analizlerinin yer aldığı Medyada Nefret Söylemi Ocak - Nisan 2015 Raporu yayımlandı. 

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nin katılımıyla, medya ve çocuk ilişkisi ve devlet korumasında yetişen çocukların medyadaki temsili değerlendirildi. 

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında elde edilen verilere dayanarak Türkiye basınında etnik ve dini kimliklere yönelik üretilen nefret söylemine dair genel değerlendirme yapıldı.

Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi panelinde, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlar ve Avrupa’daki nefret söylemi yasaları tartışıldı.

Go to top