2015 yılının Ocak - Nisan dönemini kapsayan, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret söylemi içerikleri ve analizlerinin yer aldığı Medyada Nefret Söylemi Ocak - Nisan 2015 Raporu yayımlandı. 

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nin katılımıyla, medya ve çocuk ilişkisi ve devlet korumasında yetişen çocukların medyadaki temsili değerlendirildi. 

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında elde edilen verilere dayanarak Türkiye basınında etnik ve dini kimliklere yönelik üretilen nefret söylemine dair genel değerlendirme yapıldı.

Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi panelinde, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlar ve Avrupa’daki nefret söylemi yasaları tartışıldı.

Medyada Romanlara yönelik ayrımcı söylemin ve ayrımcılığın önlenmesi ve Romanların özellikle ana akım medyada yer alma biçimlerinin tartışıldığı atölye, Hatice Çetinkaya ve Nilay Vardar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Engellilerin medyadaki temsilinin ve yazılı basında engelli bireylere yönelik ayrımcı dilin değerlendirildiği atölye, Erişiyorsam Varım! İstanbul Sergisi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.

Akademisyen Itır Erhart, Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu ve Kaos GL’den Yıldız Tar’ın katılımıyla, medyada tarihsel olarak LGBTİ’lerin yer alma biçimleri ve ayrımcı olmayan örnekleri çoğaltmanın yolları tartışıldı.

Medyada kadınlara yönelik ayrımcı dilin ve kadın temsilinin değerlendirildiği Sevda Alankuş moderatörlüğündeki atölyeye alternatif medyadan Cinsomedya, 5Harfliler ve Reçel konuşmacı olarak katıldı.

Suriyeli mültecileri konu edinen haber ve köşe yazılarında ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylemleri ele alan ve medyada iltica ile ilgili hatalı kullanılan kavramlarla ilgili bilgi paylaşmayı amaçlayan bir atölye gerçekleştirildi.

Basında Suriyeli mültecilere yönelen ayrımcı söylem dosya konulu ve 2014 yılının Eylül - Aralık dönemini kapsayan nefret söylemi analizlerinin yer aldığı, Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil raporu yayımlandı. 

İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyon ve basında Yahudilere yönelik ayrımcı dil dosya konulu ve 2014 yılının Mayıs - Ağustos dönemini kapsayan nefret söylemi analizlerinin yer aldığı, Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil raporu yayımlandı. 

Nefret söyleminin sosyal medyada yayılma biçimleri, farklılıkların temsili ve ayrımcılıkla mücadele konularının tartışıldığı panel, İdil Engindeniz'in moderatörlüğünde Gavan Titley ve Ronald Eissens'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Go to top